Apotekets Kvalitetskontroll. Sex skäl att alltid lita på våra produkter.

På Apoteket ställer vi mycket höga krav på de produkter vi säljer. Alla produkter som inte är läkemedel* genomgår en kvalitetskontroll i 6 olika steg innan de tas in i sortimentet.

 1. Det första steget handlar om att ta reda på att produkten verkligen   behövs och gör nytta. Alla produkter som säljs hos oss ska på ett eller   annat sätt bidra till bättre hälsa och göra det enklare att må bra. Vi   bevakar aktivt produkter som finns på marknaden och nyheter som   dyker upp. Här får vi bra tips från både personal och kunder.

 2. I steg två kollar vi så att leverantören lever upp till våra höga krav. Granskningen är uppdelad i tre block: kvalitet, miljö och sociala & etiska krav. Vi har en egen uppförandekod (Code of Conduct) som vi jämför alla leverantörer mot. Leverantören får svara på våra frågor och om det behövs besöker vi fabriken och gör en egen granskning. Om det t ex är dåliga arbetsförhållanden på en fabrik vill vi inte sälja produkter därifrån. Ibland leder det till att leverantören förbättrar sina arbetsvillkor för att kunna få sälja produkten hos oss.

3. I steg tre tar vi hjälp av experter och konsumentpaneler för att se till att produkten fungerar som den ska. Varje produkt vi säljer måste hålla vad den lovar och vara märkt på rätt sätt för att inte vilseleda någon. Leverantören får skicka in studier som bevisar effekten och som vi granskar innan produkten tas in i sortimentet. Om studierna inte är tillräckliga begär vi ytterligare information eller tackar nej till produkten. Det är inte ovanligt att leverantören får ändra på märkningen efter vår granskning.

4. I steg fyra granskar vi innehållet, så att produkten är så skonsam som möjligt med bibehållen funktion. Vi synar alla ingredienser för att minimera risken att produkten orsakar exempelvis allergi eller irritation. Totalt sett har vi en ovanligt tuff hållning till ingredienser, och det leder till att vi tackar nej till att sälja en hel del produkter som finns i annan handel.

5. I steg fem tittar vi på miljöeffekterna. Både våra egna och oberoende experter granskar produkten så att den belastar miljön i minsta möjliga omfattning. Ämnena ska vara lätt nedbrytbara och inte ansamlas i naturen. De ska inte heller vara giftiga för vattenlevande organismer. Dessutom ska produkten ha en bra förpackning som kan återvinnas.

 6. I det sista steget kollar vi så att all personal som jobbar på våra   apotek har rätt kompetens för att ge råd om våra produkter. Det är   viktigt  att våra kunder känner sig trygga med de rekommendationer vi   ger och därför utbildar vi personalen löpande och ser till att de har   kunskap om sortimentet. Vi testar också personalens kunskap   regelbundet.

Vi gör alltså vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg med vårt sortiment och kunna handla våra produkter med gott samvete. Eftersom kvalitet är så viktigt för oss har vi en kvalitetsgaranti på alla produkter som inte är läkemedel*. Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka!

 

* Läkemedel står under allmän läkemedelskontroll och godkänns av Läkemedelsverket. De täcks alltså inte av vår egen kvalitetsgaranti.