Som konsument är det inte alltid lätt att avgöra om ett hälso– eller miljölarm stämmer. Dagligen blir vi översköljda av artiklar som delas på sociala medier och kanske hinner vi inte alltid reflektera över om det är en trovärdig avsändare eller inte.

Vi på Apoteket gör noggranna kvalitetskontroller av alla produkter som till slut hamnar på våra hyllor. Kvalitetskontrollerna baseras på studier, fakta och den senaste lagstiftningen inom Sverige och EU.

Här listar vi några begrepp som ofta får negativ kritik, men där varningarna inte har vetenskapligt stöd.

Det har spridits information i media om att parabener skulle vara hormonstörande, men det finns inga vetenskapliga bevis för att parabener skulle kunna påverka hälsan negativt.

Methyl-, ethyl-, propyl- och butylparaben – är säkra att använda enligt EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet och Apoteket delar denna värdering. Läkemedelsverket och Astma & Allergiförbundet är positiva till dessa parabener. Apoteket tillhandahåller även produkter utan parabener, eftersom våra kunder efterfrågar detta. Parabenanvändningen har minskat radikalt de senaste åren på grund av konsumentefterfrågan. 

Antiperspirant innehåller aluminiumsalter som gör att svettproduktionen minskar där produkten används. Antiperspiranter har ett lågt pH vilket kan leda till hudirritation hos vissa. Finns både som parfymerad och oparfymerad. Aluminium i antiperspiranter har varit omdiskuterat. Det är dock viktigt att veta att människans huvudsakliga intag av aluminium kommer från livsmedel eftersom det finns naturligt i berggrunden och därmed även i jorden och vatten.

Aluminium är genotoxiskt i höga doser. EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har konstaterat att exponeringen från livsmedel inte bidrar till en hälsorisk. I studier där man har undersökt användningen av antiperspiranter har man inte kunnat konstatera att det finns en koppling mellan dermal applicering av alumniumsalter och bröstcancer. 

Vill man ändå inte använda antiperspiranter så finns exempelvis deodorant som är en starkt parfymerad produkt. Parfymens uppgift är att dölja svettlukten.

Fluor är ett naturligt förekommande grundämne som finns i jordskorpan och därmed även i livsmedel och dricksvatten. Fluor är idag det enda kända ämne som kan hämma kariesutvecklingen i tändernas emalj. Sedan introduktionen av fluortandkräm i Sverige har man sett en markant förbättring av tand- och munhälsan. I höga doser kan dock fluor ge negativa hälsoeffekter.
Här kan du läsa mer om ämnen som är ”giftiga” och varför det alltid är dosen som avgör

Sveriges Tandläkarförbund rekommenderar tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag i 2 minuter och en applicering av 2 cm lång rand med tandkräm. För barn bör mängden vara liten som en ärta.

Den vanligaste formen av fluor i tandvårdsprodukter är natriumfluorid (NaF) och maxhalten fluor är 0,15 % i tandkräm. Det är en optimal fluorhalt för att skydda och stärka tänderna från syra- och bakterieangrepp i syfte att minimera uppkomsten av karies.

Det dagliga uppskattade intaget av fluor är 3,5 mg fluor för vuxna varav ca 0,4 mg beräknas komma från tandkräm.

Fluorförgiftning är ovanligt. En dos som ger förgiftningssymtom som illamående och kräkning hos barn ligger mellan 5-15 mg/kg kroppsvikt. Det motsvarar en hel tub barntandkräm för ett tvåårigt barn som väger 12 kg. Motsvarande dödlig dos ligger på 75 mg/kg kroppsvikt, detta motsvarar cirka 15 tandkrämstuber.

Långvarig hög dos av fluor (mer än 7 mg/dag för vuxna) kan leda till ökad benmassa och bentäthet, osteofluoros, vilket ger smärta och mindre rörlighet i lederna.

Nej, huden är kroppens barriär och skyddar oss mot det mesta. Hudvårdsingredienser är oftast för stora molekyler och det krävs specifika egenskaper för att de ska kunna tränga igenom hudens alla lager. En del läkemedel är förstås designade för att ta sig igenom huden, exempelvis Voltaren gel och nikotinplåster. I solskydd är det vanligt att man gör nanopartiklar av UV-filtret Titanium dioxide, och vi får ofta frågor om dessa. Många är oroliga över nanopartiklarna, men Titanium dioxide är i sitt ursprung en stor molekyl, så även om man maler sönder den till nanostorlek är den för stor för att gå in genom huden. Faktiskt så är nano av titandioxid större än de molekyler som finns i andra vanliga UV-filter.

När man pratar om nanopartiklar i kosmetika, är det oftast solskyddsmedel man pratar om. Titanium dioxide, ett godkänt UV-filter mals till nanopartiklar för att bli transparent vilket är önskvärt ur ett kosmetiskt perspektiv. Observera att det är vetenskapligt bevisat att nanopartiklar av titandioxid inte kan penetrera huden. Vidare skyddar Titanium dioxide mot både UVA- och UVB-strålar (bredspektrums UV-filter), vilket är angeläget mot bakgrund av den dystra hudcancerutvecklingen. Nano är ett prefix, en nanopartikel är en partikel som har en diameter någonstans mellan 1-100 nanometer. Och en nanometer är en miljardels meter. Nanopartiklar är inte speciellt små i jämförelse med andra vanliga ämnen i hudvårdsprodukter.

Apoteket använder mica. Naturlig mica har varit kopplad till barnarbete i gruvor i Indien. Den naturliga Mica som används i Apotekets sortiment är kontrollerad och uppfyller våra krav på socialt ansvarstagande, där barnarbete självklart inte tillåts. Hittar du mica i din produkt? Kontakta leverantören så får du svar på hur det är framtaget.