Som konsument kan det vara svårt att själv avgöra vad som stämmer och inte när det gäller vissa omdiskuterade ämnen eller, som vi gillar att kalla dem, snackisar. Vi på Apoteket får bland annat många frågor som handlar om hudvårdsprodukter och om de kan gå in genom huden och in i kroppen. Bara en sån sak! 

För att du ska slippa söka dig runt för sådan information som du hoppas är sannligsenlig, har vi valt att samla de allra vanligaste snackisarna kring hudvård i vår Wiki. Här hittar du även information om kända hudvårdsbegrepp som parabener, mikroplaster och mineralolja.

Kollagen är ett protein som till exempel bygger upp senor, ben och hud. Precis som andra proteiner består kollagen av aminosyror. Det finns sexton olika typer av kollagen, med små skillnader i aminosyresammansättningen. Östrogen ökar bildningen av kollagen, och efter klimakteriet sjunker mängden kollagen. Huden blir tunnare, torrare, får fler ojämnheter och fina linjer och rynkor. Men det är inte bara det biologiska åldrandet som bidrar. Yttre faktorer som sol och rökning kan påverka nedbrytningsprocessen. Tillsammans med elastin och hyaluronsyra bygger kollagen upp hudstrukturen och hjälper huden att bli mer elastisk och motståndskraftig.

I hudvårdsprodukter är ursprunget ofta marint. Rent kemiskt spelar ursprunget ingen roll, eftersom huden inte kan känna någon skillnad. Men molekylen är för stor och kan inte penetrera huden. Det finns en del studier som visat att kosttillskott med kollagen påverkar naglar, ben och brosk positivt, men än har det inte påvisats i kliniska studier vilken relevans kollagen har i hudvård. Det har gjorts in vitro-studier på cellkultur, men kollagen är alldeles för stor att penetrera hudlagret. I en produkt är det hela sammansättningen av ingredienser som är viktig, och många ämnen jobbar tillsammans för att öka fukt, fasthet och elasticitet. Däremot finns det andra hudvårdsingredienser som stimulerar fibroblasterna, det vill säga de masterceller som producerar kollagen. Vitamin A, vitamin C och vissa peptider är några exempel. Det är vetenskapligt bevisat att C-vitamin är viktigt för kollagenbildning.

Korallrev är ett komplext och känsligt ekosystem som påverkas av föroreningar men framförallt av miljöfaktorer som klimatförändringar och exploatering. Två UV-filter vid namn Benzophenone-3 och Ethylhexyl methoxycinnamate har indikationer på att kunna påverka korallreven negativt. Framförallt Benzophenone-3 har uppmätts i höga halter längst kusten. Ön Palau har redan förbjudit Benzophenone-3 i solskyddsprodukter och delstaten Hawaii har inlett en process för att förbjudit användandet av solskyddsmedel innehållande båda dessa UV-filter.

De sollotioner Apoteket säljer innehåller inte dessa omdiskuterade UV-filter.

Det har spridits information i media om att parabener skulle vara hormonstörande, men det finns inga vetenskapliga bevis för att parabener skulle kunna påverka hälsan negativt.

Methyl-, ethyl-, propyl- och butylparaben – är säkra att använda enligt EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet och Apoteket delar denna värdering. Läkemedelsverket och Astma & Allergiförbundet är positiva till dessa parabener. Apoteket tillhandahåller även produkter utan parabener, eftersom våra kunder efterfrågar detta. Parabenanvändningen har minskat radikalt de senaste åren på grund av konsumentefterfrågan. 

PEG står för Polyetylenglykol och är en samlingsbeteckning för många olika ämnen med olika egenskaper. Gemensamt för alla PEG-innehållande ämnen är att de består av etylenglykol. Ju fler etylenglykoler desto större siffra efter PEG. För närvarande finns det cirka 1500 olika ämnen som innehåller PEG i kosmetiska produkter. Ofta fungerar dessa ämnen som fuktighetsgivare, konsistensgivare eller emulgeringsmedel. PEG-6 är ett exempel på en återfuktande ingrediens.

PEG används som hjälpämne till läkemedel. Ett hjälpämne syftar till att förbättra ett läkemedels upptag och distribution. PEG används också som laxeringsmedel. PEG är även en livsmedelsgodkänd tillsats, E 1521, för ytbehandling av tabletter och kapslar.

Mineralolja är olja som har petroleumursprung och den vanligaste mineraloljan i kosmetiska produkter heter paraffinum liquidum. Mineralolja beskylls ofta för att täppa till porerna i huden. Det är inte sant. Den mineralolja som används i kosmetika är av hög kvalitet och ger produkten mjukgörande egenskaper utan några negativa hälso- eller miljöeffekter. Mineralolja används bland annat som referens vid allergitester då man vet att den normalt inte ger upphov till någon reaktion.

Många klumpar ihop mineralolja med bensin, dieselolja och flygfotogen med hänvisning till att de kommer från samma källa (råolja). Det är inte korrekt att göra sådana jämförelser tycker vi. Huvudvärkstabletter och nylonstrumpor tillverkas också från petroleumråvara, men dessa produkter brukar sällan jämföras med fordonsbränsle. Till skillnad från vegetabiliska oljor är mineralolja också ett väldigt stabilt ämne som inte kräver tillsatser i form av stabilisatorer.

Plastpartiklar i scrubprodukter är utfasade från alla kosmetiska produkter i Apotekets sortiment sedan flera år tillbaka.  Beträffande ingredienser i våra produkter som inte är läkemedel, bedrivs ett kontinuerligt förbättringsarbete som bland annat syftar till en minimal negativ miljöpåverkan. Apoteket står väl förberedda inför ett eventuellt nationellt förbud mot mikroplaster i rinse off-produkter.

 

Cykliska silikoner har dåliga miljöegenskaper då de är mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande, så kallat vPvB-ämnen. Sådana ämnen brukar kallas SVHC = Substances of Very High Concern. De raka och cykliska silikonerna har olika kemisk struktur som ger dem olika toxikologiska profiler. De cykliska silikonerna är dåliga ingredienser ur ett miljö- och hälsoperspektiv medan de raka silikonerna är större i storlek och innebär inte samma hälso- och miljörisk. Hur stor risk de cykliska silikonerna innebär för hälsan kan man inte säga säkert. Man har hittills inte påvisat reproduktionstoxiska effekter på människa men indikationer har setts på djur och det är tillräckligt för att anse att denna ingredienstyp är tveksam att använda. Apoteket rensade bort cykliska silikoner från samtliga produkter år 2015.

Det finns en subgrupp till de syntetiska färgämnena som kallas azofärgämnen. Dessa hamnade i fokus 1999 då EU-regler tvingade Sverige att åter tillåta vissa azofärgämnen som tidigare varit förbjudna. Inom kosmetikalagstiftningen är fler än tio azofärgämnen tillåtna. Anledningen till debatten om azofärgämnen är att flera av dem har eller befaras ha negativ påverkan på hälsan. Om man använder vissa azofärgämnen i livsmedel måste konsumentförpackningen märkas med följande information: ”Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration”. Apoteket har därför en restriktiv policy för azofärgämnen, speciellt i produkter med risk för oralt upptag, det vill säga läppstift, läppglans, tandkräm, munskölj.

Här ser ni exempel på azofärgämnen:

Färgämne Ingrediensnamn i kosmetika
Tartrazin (E102) Cl 19140
Kinolingult (E104) Cl 47005
Para-orange (E110) Cl 15985 
Azorubin (E122) Cl 14720
Nykockin (E124) Cl 16255
Allurarött  (E129) Cl 16035

Sulfat är en tensid. Tensider kallas den typ av funktionsämnen som finns i alla rengörande produkter som tvål, schampo, tandkräm och duscholja (tensider finns även i diskmedel och tvättmedel). Sulfat-tensider är väl beprövade rengörande ingredienser, och kan precis som de flesta tensider orsaka hud- och ögonirritation. Men det gäller även andra typer av tensider som inte innehåller sulfater.

Tänk på att om man använder en mildare tensid så kan man behöva en större mängd för att uppnå samma tvätteffekt vilket i sin tur kan leda till irritation.

Det finns olika typer av syror, men det de har gemensamt är att de tar bort döda hudceller från huden. Man brukar prata om att syror har en keratolytisk effekt. Det betyder att de kan klyva bindningen mellan döda hudceller, så att de lättare faller av. Vanligaste gruppen syror kallas för AHA-syror (Alfa Hydroxy Acid) och är små molekyler som har förmågan att tränga djupt in i huden. De är huvudkomponenter i enzympeeling till exempel. Exempel på AHA-syror är fruktsyror, mjölksyra och glykolsyra. Andra gruppen syror kallas för BHA-syror (Beta Hydroxy Acid) och vanligaste formen är salicylsyra som också används flitigt inom hudvård och är en effektiv ingrediens i produkter för acnehy. Salicylsyra är båda keratolytisk och antibakteriell.

PHA-syra (Poly Hydroxy Acid) är den tredje gruppen syror som är mildare men verkar effektiv på huden. De bryts oftast succesivt ner till AHA-syror. Detta används i peeling för mer känslig hy och innebär mindre risk för rödhet och irritation.

Antiperspirant innehåller aluminiumsalter som gör att svettproduktionen minskar där produkten används. Antiperspiranter har ett lågt pH vilket kan leda till hudirritation hos vissa. Finns både som parfymerad och oparfymerad. Aluminium i antiperspiranter har varit omdiskuterat. Det är dock viktigt att veta att människans huvudsakliga intag av aluminium kommer från livsmedel eftersom det finns naturligt i berggrunden och därmed även i jorden och vatten.

Aluminium är genotoxiskt i höga doser. EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har konstaterat att exponeringen från livsmedel inte bidrar till en hälsorisk. I studier där man har undersökt användningen av antiperspiranter har man inte kunnat konstatera att det finns en koppling mellan dermal applicering av alumniumsalter och bröstcancer.

Vill man ändå inte använda antiperspiranter så finns exempelvis deodorant som är en starkt parfymerad produkt. Parfymens uppgift är att dölja svettlukten.

Fluor är ett naturligt förekommande grundämne som finns i jordskorpan och därmed även i livsmedel och dricksvatten. Fluor är idag det enda kända ämne som kan hämma kariesutvecklingen i tändernas emalj. Sedan introduktionen av fluortandkräm i Sverige har man sett en markant förbättring av tand- och munhälsan. I höga doser kan dock fluor ge negativa hälsoeffekter. 
Här kan du läsa mer om ämnen som är ”giftiga” och varför det alltid är dosen som avgör

Sveriges Tandläkarförbund rekommenderar tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag i 2 minuter och en applicering av 2 cm lång rand med tandkräm. För barn bör mängden vara liten som en ärta. 

Den vanligaste formen av fluor i tandvårdsprodukter är natriumfluorid (NaF) och maxhalten fluor är 0,15 % i tandkräm. Det är en optimal fluorhalt för att skydda och stärka tänderna från syra- och bakterieangrepp i syfte att minimera uppkomsten av karies.

Det dagliga uppskattade intaget av fluor är 3,5 mg fluor för vuxna varav ca 0,4 mg beräknas komma från tandkräm.

Fluorförgiftning är ovanligt. En dos som ger förgiftningssymtom som illamående och kräkning hos barn ligger mellan 5-15 mg/kg kroppsvikt. Det motsvarar en hel tub barntandkräm för ett tvåårigt barn som väger 12 kg. Motsvarande dödlig dos ligger på 75 mg/kg kroppsvikt, detta motsvarar cirka 15 tandkrämstuber.

Långvarig hög dos av fluor (mer än 7 mg/dag för vuxna) kan leda till ökad benmassa och bentäthet, osteofluoros, vilket ger smärta och mindre rörlighet i lederna.

Methylisothiazolinone (MI) och Methylchloroisothiazolinone (MCI)

Dessa konserveringsmedel har fått en ökad användning på senare år vilket resulterat i en ökad allergiproblematik. Av denna anledning är MI och MCI förbjudna i leave on-produkter från och med 12 februari 2017. I rinse off-produkter är de dock fortfarande tillåtna enligt lagstiftningen. Apoteket har fasat ut både MI och MCI ur alla kosmetiska produkter sedan många år.

PFAS är ursprungligen en förkortning för ämnesgruppen ”Perfluorerade Alkylsulfonater” men är idag snarast synonymt med det vidare begreppet ”Högfluorerade ämnen”. PFAS är ovanligt i kosmetiska produkter men används i till exempel brandskum, textil och förpackningar för sina filmbildande, fett- och vattenavvisande egenskaper. PFAS-ingredienser är generellt svårnedbrytbara vilket gör att de fastnar i kvalitetskontrollens ekotoxikologiska granskning.

Ämnen med animalisk anknytning är väldigt ovanliga inom kosmetika, nedan listas INCI-namnen för några av dem som trots allt förekommer:

  • Talg (Adeps Bovis) är livsmedelsgodkänt djurfett. Ingrediensen används ofta som mjukgörare.
  • Ullfett (Lanolin) är ett fett från fårets ull och används som mjukgörare och emulgeringsmedel.
  • Bivax (Cera Alba) används som mjukgörare och emulgeringsmedel i kosmetiska produkter. Det är en livsmedelsgodkänd tillsats (E 901). Silkesproteiner (Silk Amino Acids) tillverkas av silkesmasken och består av proteiner som har fuktbindande egenskaper. Används framförallt i hårprodukter.
  • Hyaluronic Acid tillverkades förr från tuppkammar, idag tillverkas den syntetiskt via en jäsningsmetod. Förekommer ofta i anti age-produkter.
  • Karmine (CI 75 470) är ett rött färgämne som naturligt utvinns från torkade koschenilllöss och är ett livsmedelsgodkänt färgämne (E120).
  • Keratin och Silk amino acids används som stärkande och konditionerande ingredienser i hårvårdsprodukter och utvinns ur ull från får respektive ur kokongen som tillverkas av larver.