Hälsopåståenden  – bra vid marknadsföring

Hälsopåståenden är frivilliga att använda men finns oftast för att presentera livsmedels effekt och för att kunna marknadsföra livsmedlet. Hälsopåståenden ser man på förpackningen, reklam och presentation av livsmedel.

  • Alla hälsopåståenden utvärderas av EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som sedan godkänns av EU-kommissionen.
  • Alla godkända hälsopåståenden har vetenskaplig dokumenterad effekt.
  • Ett godkänt hälsopåstående måste ligga till grund för ett ospecifikt hälsopåstående, som kan vara allt från en illustration, bild eller ord på livsmedlet.
  • Exempel: Gravid. Specifika hälsopåståenden som kan stödja påståendet är: Folsyra bidrar till vävnadstillväxt hos gravida.
  • Det finns många ämnen som inte har godkända hälsopåståenden men det betyder inte att de inte fungerar, exempelvis mjölksyrebakterier. Den huvudsakliga anledningen till att mjölksyrabakterier inte har ett godkänt hälsopåstående är att EFSA kräver studier på enskilda ämnen och inte ämnen som kombineras. Den forskning som finns på mjölksyrebakterier har traditionellt sett skett på flera stammar samtidigt.