Vaccinationer

Här kan du läsa om några av de sjukdomar du har möjlighet att vaccinera dig mot hos oss på Apoteket.

Klicka här om du önskar se vilka utvalda apotek som erbjuder vaccination, samt prislista.

Om du haft vattkoppor någon gång i livet kan du riskera att drabbas av bältros i ett senare skede. Detta på grund av att det virus som orsakar vattkoppor kan aktiveras på nytt och då i form av bältros. Du kan dock inte få bältros genom att träffa någon som har vattkoppor.

Risken att få sjukdomen ökar med åldern och de flesta drabbas efter 50 års ålder. Tyvärr är det också så att ju äldre du är när du får bältros, desto besvärligare tenderar sjukdomen att bli. Du kan vaccinera dig mot bältros om du är över 50 år och inte lider av nedsatt immunförsvar. Vaccinet tas endast vid ett tillfälle.

Varje år uppstår nya varianter av influensavirus. WHO beslutar i februari varje år vilka tre olika virusvarianter som ska ingå i kommande hösts och vinters influensavaccin. Träffsäkerheten brukar vara god men det händer att helt andra och oväntade influensavirus dyker upp hos oss och då ger vaccinet ett sämre skydd.

För vaccinationerna 2018 ser det lovande ut: De influensavirus som börjat dyka upp i Europa stämmer med de som finns i vaccinet.

Även om man lyckats pricka rätt och valt rätt vaccin så är skyddseffekten cirka 60-70 procent. Det vill säga 6-7 av 10 vaccinerade personer får ett skydd. Förhoppningsvis får de övriga lindrigare symtom om de skulle drabbas av influensa.

Det är också bra att känna till att skyddseffekten är som bäst 3-4 månader efter det man blivit vaccinerad. Om influensaläget är lugnt kan det därför vara klokt att överväga att inte vaccinera sig alltför tidigt så att skyddet räcker under hela influensasäsongen.

Det är viktigt att känna till att man inte kan drabbas av influensa av själva vaccinet. De influensavirus som finns i vaccinet är avdödade och kan därför inte ge upphov till sjukdom.

Läs mer om influensasymtom och smitta

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingar. Om man har otur kan sjukdomen orsaka hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Läs mer om fästingburna sjukdomar 

TBE är vanligast i Södermanland, Uppland och längs Stockholms kust. Man rekommenderar därför vaccination för dig som vistas längre perioder i någon av dessa riskområden. Då vaccinet behöver ges vid upprepade tillfällen för att uppnå fullgott skydd, är det bra att påbörja vaccinationen i god tid innan fästingsäsongen börjar.

Hepatit A

Hepatit A kan orsaka huvudvärk, feber, trötthet och värk i leder. Man kan även må illa och kräkas samt få en gulfärgad hudton. Sjukdomen läker så småningom ut men tröttheten kan bestå länge. Hepatit A orsakas av ett virus som sprids främst via förorenat vatten eller via förorenade livsmedel. Smittan kan också överföras mellan människor vid slarv med handhygien.

Sjukdomen förekommer främst i länder där dricksvattenhygienen är dålig. Högriskområden för Hepatit A är Syd-och Centralamerika, Afrika, Asien, Mellanöstern och Östeuropa. Skall du resa till något utav dessa ställen bör du vaccienra dig mot Hepatit A. En dos räcker innan resa för tillräckligt skydd. Efter en andra dos har du sedan skydd mot sjukdomen i 30 år.

Hepatit B

Hepatit B orsakas av ett virus som ger inflammation i levern. En av tjugo vuxna som får Hepatit B utvecklar en kronisk variant som kan ge allvarliga leverskador som följd.

Viruset finns i blod och kroppsvätskor och smittan överförs om du får in smittat blod i kroppen. Du löper också hög risk att smittas vid oskyddade sexuella kontakter. Smittan kan även spridas om du sticker dig på använda kanyler, eller via piercing, tatuering eller akupunkturnålar.

Hepatit B finns i hela världen men är mest utbrett i Afrika, Asien och Sydamerika. Vaccinationen tas vid tre tillfällen varav de första två skall tas innan avresa. Du bör därför påbörja vaccinationen minst en månad innan du skall ut och resa.

Polio

Polio är en sjukdom som i värsta fall kan leda till förlamning. Det är en virussjukdom som sprids via avföring, förorenat vatten och förorenad mat.

Polio sprids numera främst i Afghanistan, Pakistan och Nigeria. Men sjukdomen kan förekomma även i andra länder där vaccinationsgraden och kvaliteten på sjukvården inte är tillräcklig av olika skäl. Se Folkhälsomyndighetens information om vilka regioner som anses sårbara.

Poliovaccin ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet och därför har majoriteten av alla under 50 år ett bra skydd mot sjukdomen, efter de fyra rekommenderade doserna. Rekommendationen för vuxna är att vaccinera sig med en femte dos om det gått mer än 10 år sedan den senaste inför besök i ett land med polio.

Om du är född mellan 1948-1959 har du fått ett svagare vaccin och rekommenderas därför alltid att vaccinera dig med en femte dos innan du reser till ett land med polio.

Kolera

Kolera kan orsaka kraftiga diarréer med uttorkning som följd. Sjukdomen orsakas av en bakterie som finns i förorenat vatten. Smittan kan också spridas genom mat som inte är genomkokt eller genomstekt.

Kolera är mest utbrett i Asien, Afrika och Sydamerika. Man rekommenderar vaccination mot kolera om du skall resa till ett land med pågående koleraepidemi eller om du skall vistas i ett område där kolera finns under en längre period än tre månader.