Fertilitetsspermatest

Clearblue fertilitetsspermatest är ett test för hemmabruk som mäter spermakoncentrationen och verifierar att den ligger inom normala gränser. Observera att testet bara visar om antalet spermier är normalt eller lågt, det säger inget om spermiernas möjlighet att befrukta ett ägg. Om provet visar lågt spermieantal, ta kontakt med sjukvården för vidare utredning.

Läs mer
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund