Bild saknas för Zipzoc Salvstrumpa

Bild saknas

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Zipzoc Salvstrumpa

   zinkoxid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ZIPZOC SALVSTRUMPA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ZIPZOC SALVSTRUMPA
   3. HUR DU ANVÄNDER ZIPZOC SALVSTRUMPA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ZIPZOC SALVSTRUMPA SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ZIPZOC SALVSTRUMPA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Zipzoc Salvstrumpa är en elastisk trikåstrumpa som är impregnerad med zinkoxidsalva, vilken har en lindrande/lugnande och skyddande effekt på huden. Zipzoc Salvstrumpa förhindrar direkt kontakt mellan huden och det åtsittande ytterförbandets häftmassa. Zipzoc Salvstrumpas vidhäftning till underbenet gör att bandaget (förbandet) kan sitta på flera dagar i sträck.


   Zipzoc salvstrumpa används vid:


   • otillfredsställande blodflöde genom venerna i benen (kronisk venös insufficiens).

   • långvariga (kroniska) ben- eller fotsår (ulcus cruris).

   • bandagering (förband) efter operationer t ex åderbråcksoperationer.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ZIPZOC SALVSTRUMPA

   Använd inte Zipzoc Salvstrumpa


   • om du är allergisk mot zinkoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid försämrad blodförsörjning genom artärerna till underbenen (arteriell insufficiens).

   Graviditet och amning

   Inga risker vid graviditet och amning är kända.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Ej relevant.   3. HUR DU ANVÄNDER ZIPZOC SALVSTRUMPA

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Läkaren anpassar användningen individuellt för patienten.

   Trä Zipzoc Salvstrumpa på underbenet, från tåbasen upp till knävecket. Släta ut eventuella veck.

   Zipzoc Salvstrumpa ska användas i kombination med lämplig kompressionslinda som lindas utanpå Zipzoc Salvstrumpa. Normal omläggningsfrekvens för dubbelbandaget (Zipzoc Salvstrumpa + binda) är 1 gång/vecka. Se bruksanvisning nedan för mer information.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): lokala hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, uppmjukning av sårkanter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala
   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   5. HUR ZIPZOC SALVSTRUMPA SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är zinkoxid.

   • 1 g salva innehåller 200 mg zinkoxid.

   • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin och vitt vaselin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   80 cm lång vit trikåstrumpa av viskos med vit salva. Innerförband vid dubbelbandagering.

   Förpackningar á 10 st salvstrumpor.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Smith & Nephew AB, Box 143, 431 22 Mölndal.

   Tillverkare:

   Perstorp Pharma, Perstorp Speciality Chemicals AB, 284 80 Perstorp.
   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-09-23

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zipzoc Salvstrumpa

  Salvstrumpa 10 styck Påse

  • Varunummer: 538454
  • Tillverkare: Evolan Pharma AB

  679,50 kr

  Jämförpris: 67,95 kr / styck

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/zipzoc-salvstrumpa-salvstrumpa-10-styck-pase-53973/ 53973 Zipzoc Salvstrumpa https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 679.50 679.50 SEK Zipzoc OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Salvstrumpa 10 styck Påse