Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco Animal Health A/S

   Eli Lilly Danmark A/S

   Lyskær 3E, 2 tv.

   DK-2730 Herlev

   Danmark


   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

   Sanochemia Pharmazeutika AG

   Lanegger Strasse 7

   A-2491 Neufeld/Leitha

   Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Vulketan vet 2,5 mg/g gel för hästar. Ketanserin (som ketanserintartrat).

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje gram gel innehåller:

   Aktiv substans:

   Ketanserintartrat (motsvarar 2,5 mg ketanserin)

   3,45 mg

   Hjälpämne(n):

   Metylparahydroxybensoat (E218)

   1,35 mg

   Propylparahydroxybensoat (E2016)

   0,15 mg

   4. INDIKATION(ER)

   För hästar

   • För att påskynda sårläkning

   • Förebygger bildande av hypergranulerad vävnad (svallkött)

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid djupa (t.ex. genomträngande eller sticksår) eller infekterade sår, eller omedelbart efter kirurgiskt ingrepp.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering

   Rengör såret noggrant med rent dricksvatten och applicera därefter gelen på såret, på hela sårytan och kanterna två gånger om dagen, efter att blödningen upphört.

   Tvätta gärna såret med varmt vatten före varje behandling. Bandagering av såret och spjälkning av benet är inte nödvändig.


   Produkten är steril tills den öppnats första gången. Det är viktigt att hålla tuben så ren som möjligt under användningen. Produkten bör appliceras på såret med sterila engångshandskar, och varken tuben eller kvarvarande produkt i tuben bör komma i kontakt med sårområdet.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Läs avsnitt 12 i bipacksedeln.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: noll dagar

   Mjölk: noll timmar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   • Med tanke på produktens stimulerande effekt på mikrocirkulationen bör den inte appliceras på färska sår förrän blödningen har slutat.

   • Om det redan har bildats rikligt med granulationsvävnad i äldre sår, bör vävnaden avlägsnas kirurgiskt innan behandling påbörjas.

   • Stallade hästar med bensår kan utveckla ödem och bör därför ges tillfälle till viss utomhusträning under behandlingen.

   • För att underlätta behandling två gånger om dagen bör såren inte bandageras medan de behandlas med produkten.

   • Tvätta såret med klart varmt vatten före varje behandling för att ta bort gelhinnan som bildas på såret.

   • Ta bort eventuella döda benbitar eller nekrotisk vävnad från såret före behandling med produkten.

   • Applicera inte i ögon och på slemhinnor.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Bär engångshandskar vid hantering av produkten. Tvätta händerna noggrant efter användning.

   I händelse av att oavsiktligt få gelen i ögonen, skölj med vatten.

   Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta av omedelbart med tvål och vatten.

   Om ett barn råkar svälja produkten, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

   Kan användas under dräktighet och laktation.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Inga kända.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-02-03

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Receptbelagt.

   75 g aluminiumtub med HDPE-skruvkork.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vulketan vet

  Gel 2,5 mg/g 75 gram Tub

  • Varunummer: 165862
  • Tillverkare: Scanvet Animal Health A/S

  511 kr

  Jämförpris: 6,81 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?