Bild på Vectavir®
 • Virushämmande vid munsår
 • Läkemedel
 • Börja alltid behandlingen så fort de första symtomen märks. Smörj kontinuerligt under dagen med ca 2 tim mellanrum. Penciklovir.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Vectavir

   1 % kräm
   Penciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Vissa förpackningsstorlekar av detta läkemedel är receptfritt. Vectavir måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD VECTAVIR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER VECTAVIR
   3. HUR DU ANVÄNDER VECTAVIR
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR VECTAVIR SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD VECTAVIR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Vectavir kräm används vid behandling av munsår (herpes labialis) förorsakat av Herpes simplex. Krämen ska smörjas på så snart som möjligt efter symtomdebut, när det börjar ”pirra” i läppen och/eller när knottror/blåsor bildas, inte sent i förloppet när sårskorpa har hunnit bildas.

   Vectavir hämmar Herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Tiden för läkning, smärta och påvisbart virus förkortas med upp till ett dygn.

   2. INNAN DU ANVÄNDER VECTAVIR

   Använd inte Vectavir

   • om du är allergisk mot penciklovir eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidigare har visat överkänslighet mot famciklovir.

   Var särskilt försiktig med Vectavir

   • om du är osäker på orsaken till ditt munsår eller om munsåret förvärras eller inte blir bättre, kontakta din läkare.

   • om du har nedsatt immunförsvar ska du kontakta din läkare.

   • krämen ska inte användas på slemhinnor (t ex i ögonen, munnen, näsan eller på könsorganen). Använd inte krämen i eller i närheten av ögonen eller på könsorgan.

   Vectavir ska endast användas vid sår på läppar eller runt munnen.

   Användning av andra läkemedel

   Det är inte sannolikt att effekten av behandlingen kan påverkas om Vectavir kräm och andra läkemedel används samtidigt.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Amning

   Det är inte känt om verksamt ämne går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vectavir påverkar inte din förmåga att framföra fordon.

   Viktig information om några innehållsämnen i Vectavir

   Vectavir innehåller cetostearylalkohol och propylenglykol som kan ge hudirritation eller lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. HUR DU ANVÄNDER VECTAVIR

   Vuxna och barn över 12 år

   Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t ex klåda och stickande känsla. En del människor märker inte dessa symtom, men Vectavir kräm har effekt även om den stryks på först när knottror/blåsor har börjat bildas.

   Bild 1

   1. Tvätta händerna innan och efter att krämen har strukits på.

   2. Kläm ut lite kräm på en fingertopp. För de förpackningar som har engångsapplikatorer kan applikatorn användas istället för fingertoppen.

   3. Krämen smörjs på varannan timme under dagtid i 4 dagar.

   Om behandlingstiden sammanfaller med måltid, bör du stryka på krämen efter att du ätit.

   Det kan ta ett tag innan krämen verkar. Fortsätt att använda krämen även om såret inte känns bättre på en gång. Använd krämen i 4 dagar om inte läkaren har sagt annorlunda.

   Användning för barn

   Vectavir kräm ska inte användas till barn under 12 år.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden. En viss hudirritation kan dock uppstå.

   Krämen är inte farlig att svälja även om en viss irritation i munnen kan uppkomma. Ingen särskild behandling är nödvändig.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanligast förekommande biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är reaktioner på det behandlade hudområdet, t ex brännande känsla, smärta eller känsellöshet.

   Biverkningar som har rapporterats och som förekommer hos ett okänt antal användare är överkänslighet, nässelutslag och allergisk hudinflammation (t ex utslag, klåda, blåsor och svullnad).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR VECTAVIR SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 ºC. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är penciklovir 10 mg/g (1 %)

   • Övriga innehållsämnen är vitt mjukt paraffin, flytande paraffin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter 1000, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vectavir är en mjuk, vit kräm.

   Förpackningsstorlekar: tub om 2 g och 5 g och i en 2 g pumpdispensator av plast. Även en förpackning med en 2 g tub och 20 engångsapplikatorer finns.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Omega Pharma Nordic AB

   Box 7009

   164 07 Kista

   Tillverkare

   Omega Pharma International NV

   Venecoweg 26

   B-9810 Nazareth, Belgien

   Medgenix Benelux NV

   Vliegveld 21

   B-8560 Wevelgem, Belgien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-11-28

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vectavir®

  Kräm 1 % 2 gram Tub

  • Varunummer: 399782
  • Tillverkare: Omega Pharma Nordic AB

  127 kr

  Jämförpris: 63,50 kr / gram

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/vectavir-kram-1-procent-2-gram-tub-112541/ 112541 Vectavir® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/399782s.jpg 127.00 127.00 SEK Vectavir InStock Virushämmande vid munsår Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Munherpes Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 1 % 2 gram Tub