Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Avmaskning för får
 • Läkemedel
 • Albendazol. Avmaskningsmedel för får mot rund inälvsmask, bandmask, lungmask och leverflundror.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Valbazen vet. 19 mg/ml

   Oralsuspension

   Användarinformation

   Maskarnas ämnesomsättning påverkas.

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   Verksam substans albendazol 19 mg/ml

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsinki

   Finland

   Övriga upplysningar

   Orion Pharma AB

   Animal Health

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   5. INDIKATION(ER)

   Avmaskning av får.

   Vuxna små lungmaskar, stora och lilla leverflundran. Vuxna och larvstadier av magtarmrundmaskar, stora lungmasken och bandmask. I besättningar som har problem med lungmask rekommenderas upprepad behandling vid våravmaskningen av tackorna.

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   2 ml per 10 kg kroppsvikt som engångsdos vid behandling av magtarm-nematoder, stora lungmasken och bandmask.

   • 2,5 ml per 10 kg kroppsvikt som engångsdos vid behandling av små lungmaskar och stora leverflundran

   • 5 ml per 10 kg kroppsvikt ges vid behandling av lilla leverflundran – upprepas efter en vecka.

   Har Valbazen vet. köpts på recept skall den av veterinären rekommenderade dosen användas.

   7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

   Om en doseringspistol används måste försiktighet iakttas för att undvika skador i mun och svalg vid dosering till lamm och får.

   Var noga med att varje djur får föreskriven dos.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Kvinnor i fruktsam ålder bör iaktta försiktighet vid handhavande av Valbazen vet.

   Skyddshandskar bör användas vid administrering av produkten. Försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktligt intag. Spills suspensionen på huden skall den omedelbart tvättas bort med tvål och vatten. Händerna bör tvättas efter hantering av preparatet.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte ges till får som producerar mjölk för humankonsumtion.

   Skall inte administreras till djur med känd överkänslighet mot aktiv substans. Skall inte användas vid känd resistens mot benzimidazoler. (Det verksamma ämnet i Valbazen, albendazol ingår i gruppen benzimidazoler.)

   Dräktighet och laktation

   Läkemedlets användning till avelsbaggar förväntas inte påverka deras fortplantningsförmåga. Försiktighet bör iakttas för att inte överstiga doseringen för maskinfektion under den första dräktighetsmånaden hos tackor. Läkemedlet skall inte användas till får som producerar mjölk för humankonsumtion.

   10. BIVERKNINGAR

   Vid rekommenderad dosering förväntas inga biverkningar.

   11. KARENSTIDER

   Slakt: 14 dygn

   Får inte användas till får som producerar mjölk för humankonsumtion.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25° C.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2015–01–23
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valbazen® vet.

  Oral suspension 19 mg/ml Läkemedel 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 509414
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  401 kr

  Jämförpris: 0,40 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?