Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Vagifem

   25 mikrogram Vaginaltabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apoteket.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR VAGIFEM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER VAGIFEM
   3. HUR DU ANVÄNDER VAGIFEM
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV VAGIFEM

   Vad innehåller Vagifem ?

   Det aktiva innehållsämnet är estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram.

   Övriga innehållsämnen är: hypromellos, laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat och makrogol 6000.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-326695

   Ompackare: Interport Ltd, Croydon, England

   Tillverkare

   Novo Nordisk- koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ÄR VAGIFEM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Vad används dåVagifem för?

   Vagifem innehåller det kvinnliga könshormonet estradiol, som är identiskt med det östrogen som produceras i kvinnans egen kropp.


   Vagifem används för att lindra eller eliminera besvär i vaginan såsom torrhet, irritation och smärta vid samlag, som orsakas av sjunkande östrogennivåer i kroppen, vilket inträffar vid menopaus.


   Erfarenheten av behandling av kvinnor äldre än 65 år är begränsad.

   2. INNAN DU ANVÄNDER VAGIFEM

   Använd inte Vagifem:

   Ta inte vagifem om du:

   - Har eller misstänker att du har bröstcancer

   - Har eller misstänker att du har en hormonberoende tumör (t ex cancer i livmoderslemhinnan)

   - Har onormala underlivsblödningar

   - Har obehandlad kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

   - Har blodpropp i benens blodkärl (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli)

   - Är allergisk mot estradiol eller mot något av övriga innehållsämnen i Vagifem

   - Har porfyri (metabolisk sjukdom med störd produktion av blodpigment)


   Var särskilt försiktig med Vagifem:

   Du ska omedelbart kontakta din läkare och avbryta behandlingen om du får någon av sjukdomarna som nämns i avsnittet “Ta inte Vagifem om du” eller om något av följande inträffar:

   - Gulsot (gulfärgning av hud och ögon) eller andra leverproblem

   - Markant ökning av blodtrycket

   - Debut av migränliknande huvudvärk

   - Graviditet


   Innan du påbörjar behandlingen med Vagifem bör din läkare känna till om du har:

   - oförklarad underlivsblödning

   - ihållande eller återkommande underlivsblödning

   - annan östrogenbehandling eller nyligen har tagit enbart östrogen

   - hjärtsjukdom

   - nedsatt njurfunktion


   Efter 1 års behandling med Vagifem ska ny bedömning göras om fortsatt behandling.


   Vid behandling med östrogenpreparat som tas upp i hela kroppen ökar risken för kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi), vissa typer av cancer som bröst-och livmodercancer samt blodpropp i ven. Estradioldosen (östrogen) i Vagifem är låg och behandlingen lokal, därför förväntas inte en ökad risk för endometriehyperplasi, vissa typer av cancer som bröst- och livmodercancer samt blodpropp i ven.

   Graviditet

   Vagifem är inte avsett att användas av kvinnor som är gravida eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Vagifem ger inte försämrad reaktionsförmåga, man kan därför köra bil och utföra precisionsarbete

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för din läkare eller apotelet om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   3. HUR DU ANVÄNDER VAGIFEM

   Administrering

   Tag alltid vagifem exakt som din läkare har instruerat dig. Om du är osäker ska du kontrollera detta med din läkare eller apoteket.

   Behandlingen med Vagifem kan starta på vilken dag som helst. Vaginaltabletten förs in i vaginan med applikatorn.


   Startdos: 1 vaginaltablett dagligen i 2 veckor.

   Därefter: 1 vaginaltablett 2 gånger i veckan.


   Bruksanvisning för hur man använder Vagifem

   1. Riv av en tryckförpackning och öppna i den anvisande änden som bilden visar.

   2. För försiktigt in applikatorn i vaginan tills du känner visst motstånd (8-10 cm).

   3. För att lösgöra tabletten, tryck lätt på tryckknappen tills du känner ett klick. Tabletten fästs genast vid vaginans vägg. Den kommer inte att falla ut när du står eller går.

   4. Drag ut och kassera applikatorn.

   Om du använder mera Vagifem än du borde:

   Om du har fått i dig för stor dos läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112.

   Vagifem är avsett för lokal behandling i vaginan. Dosen av estradiol är så låg att en stor mängd tabletter skulle behöva intas för att man ska uppnå den dos som normalt används för att uppnå generell östrogeneffekt.

   Om du glömt att ta Vagifem:

   Tag inte dubbel dos för att kompensera glömda individuella doser. Om du glömmer att föra in en tablett en dag, för in tabletten så snart som du kommer ihåg det.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Vagifem ha biverkningar


   Följande biverkningar kan uppträda under behandling med Vagifem:


   Vanliga (fler än 1 av 100)

   Svampinfektion i underlivet eller underlivsinflammation

   Huvudvärk

   Illamående

   Smärta, spändhet eller obehag i buken

   Matsmältningsbesvär

   Kräkningar

   Väderspänningar

   Blödning, flytning eller obehag i underlivet

   Bröstförstoring, bröstsmärta eller brsötömhet

   Svullna armar eller ben (ödem)


   Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000)

   Bröstcancer

   Cancer i livmoderslemhinnan

   Överkänslighetsreaktion

   Sömnlöshet

   Depression

   Försämring av befintlig migrän

   Blodpropp

   Diarré

   Nässelfeber

   Hudutslag med klåda, hudrodnad

   Klåda i underlivet

   Vaginal smärta/sårighet

   Smärtsam kramp i muskulaturen kring slidan så kallad vaginimus

   Kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

   Utebliven effekt

   Vätskeansamling i kroppen

   Viktökning

   Ökning av östrogennivån i blodet


   Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta din läkare eller apoteket.

   5. FÖRVARING AV VAGIFEM

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla. Förvaras i originalförpackningen, fuktkänsligt.


   Använd inte Vagifem efter utgångsdatumet på blister och kartong.


   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   16 december 2009

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vagifem

  Vaginaltablett 25 mikrogram 15 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 123986
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?