Bild på Uniferon
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Uniferon,

   200 mg Fe3+ /ml, injektionsvätska, lösning, svin, får, nöt och hund

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   Den aktiva substansen är: Kolloidalt komplex av hydrerat dextran och järn-(III)-hydroxid motsvarande järn 200 mg.

   Övriga innehållsämnen är: Fenol 5 mg, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor till 1 ml, natriumhydroxid/saltsyra (pH-reglerare).

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, Danmark

   Övriga upplysningar

   Förpackningsstorlekar:

   Uniferon 200 mg/ml, plastflaska: 5x100 ml, 10x100 ml.

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning.

   Ombud:

   Salfarm Scandinavia AB

   Florettgatan 29 C, 2 vån

   254 67 Helsingborg

   Tel. +45 3031 2360

   E-mail: scan@salfarm.com

   4. DJURSLAG

   Svin, får, nöt och hund

   5. INDIKATION(ER)

   Uniferon används vid järnbristanemier. Uniferon innehåller ett järnkomplex som snabbt för järnet till depåerna i lever, mjälte och benmärg. Efter injektion uppnås en snabb stegring i hemoglobin och hematokritvärden.

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Uniferon. ges som subkutan eller intramuskulärinjektion, som engångsdos.

   Uniferon 200 mg/ml:

   Spädgrisar: Profylaktiskt 1-5 levnadsdagen och kurativt 1 ml per gris. Gödsvin: 1-2 ml.

   Suggor: 3 ml. Lamm: 1 ml. Får: 2-3 ml. Kalvar: 2-3 ml. Nötkreatur: 5-8 ml. Tikar: 1-2 ml.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Uniferon ges intramuskulärt eller subkutant.

   Använd en tunn kanyl som är skonsam för grisen. Injektionen ges normalt i nacken, men kan också ges i ljumsken.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Överkänslighet mot något av innehållsämnena

   10. BIVERKNINGAR

   Järndextran kan i mycket sällsynta fall orsaka dödsfall vid injektion till spådgrisar. Genetiska faktorer samt brist på vitamin E och/eller selen anges som troliga orsaker.

   11. KARENSTIDER

   Slakt: 0 dygn. Mjölk: 0 dygn.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Djur med dålig vitamin E/selenstatus bör ej järnbehandlas innan bristen avhjälpts.

   Vid samtidig injektion av stora doser D-vitamin (över 50 000 IE till spädgris) och järndextran föreligger risk för hög kalciumhalt i blodet.

   Inga kända reaktioner vid överdosering med järndextran.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Överblivet läkemedel lämnas till apotek. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2013-01-02
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Uniferon

  Injektionsvätska, lösning 200 mg fe3+/ml 10 x 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 191612
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  1.675 kr

  Jämförpris: 1,68 kr / milliliter

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/uniferon-injektionsvatska-losning-200-mg-fe3-plus-per-ml-10-x-100-milliliter-injektionsflaska-103963/ 103963 Uniferon https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/191612s.jpg 1675.00 1675.00 SEK Uniferon OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Injektionsvätska, lösning 200 mg fe3+/ml 10 x 100 milliliter Injektionsflaska