Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Observera att veterinär kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan behandling än angiven i denna information. Följ alltid veterinärens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Vétoquinol UK Ltd, Vétoquinol House, Great Slade, Buckingham Industrial Park, Buckingham, MK18 1PA, Storbritannien.


   Information lämnas av

   Vetoquinol Scandinavia AB, Box 9, Torggatan 2, 265 21 Åstorp. Tel: 042 676 03, Fax: 042-676 04

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Trimediazin vet.250 mg/g + 50 mg/g Oralt pulver Häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Vad innehåller Trimediazin vet?

   1 g pulver innehåller:

   Aktiva ämnen: sulfadiazin 250 mg, trimetoprim 50 mg.

   Övriga ämnen: glukos och kolloidal vattenfri kiseldioxid.


   Hur verkar läkemedlet?

   Trimediazin vet. är verksamt mot bakteriella infektioner.

   4. INDIKATION(ER)

   Bakteriella infektioner hos häst som exempelvis infektioner i övre och nedre luftvägar, magtarmkanal, urin- och könsorgan samt sårinfektioner.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Vid överkänslighet mot sulfa samt vid svår lever- och njurskada.

   6. BIVERKNINGAR

   Allergisk hudreaktion (urtikaria) kan förekomma.

   7. DJURSLAG

   Häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   En dospåse á 50 g per 500 kg kroppsvikt eller en dospåse á 60 g per 600 kg kroppsvikt ges 1 - 2 gånger per dygn. Blandas i en liten fodermängd omedelbart före doseringen. Resterande foder ges när medicinfodret är uppätet. 60 g = ca 1 dl.

   Behandlingen bör fortgå i 5 dygn eller tills symtomfrihet förelegat i 2 dygn.

   För att undvika kristallbildning i urin är det viktigt att hästen har fri tillgång till vatten.

   DRÄKTIGHET OCH LAKTATION

   Undersökningar på råtta och kanin har inte visat några missbildningar. Kliniska studier på häst saknas. Rådgör med veterinär.

   10. KARENSTIDER

   Dosering 1 gång per dygn: Slakt 10 dygn

   Dosering 2 gånger per dygn: 20 dygn

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Används före utgångsdatum, se märkning på förpackningen.

   Förvaras oåtkomligt för barn.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Sedering med alfa2-adrenoceptor-agonister under pågående behandling.

   Försiktighet vid behandling av nyfödda föl.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2008–11–28
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Trimediazin vet.

  Oralt pulver 250 mg/g + 50 mg/g 5 x 60 gram Påse

  • Varunummer: 086538
  • Tillverkare: Vetoquinol Scandinavia AB

  421,50 kr

  Jämförpris: 1,41 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?