Webb-pris
Bild på Strepsils® Mint
 • Mot mun- och halsbesvär
 • Läkemedel
 • Bakteriehämmande och antiviral effekt. Smärtlindring efter 5 minuter. Effekt i 2 timmar. Från 12 år.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Strepsils Mint

   Sugtabletter
   2,4- diklorbenzylalkohol 1,2 mg/ amylmetakresol 0,6 mg

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   - Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD STREPSILS MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS MINT
   3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS MINT
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR STREPSILS MINT SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD STREPSILS MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Strepsils Mint är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Mint har en bakteriehämmande och antiviral effekt.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat Strepsils Mint för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ därför alltid läkarens ordination.

   Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS MINT

   Använd inte Strepsils Mint

   • om du är överkänslig (allergisk) mot diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något av övriga innehållsämnen (anges i avsnitt 6).

   Varning och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Strepsils Honung & Citron

   • Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

   • Diabetiker skall ta i beaktande innehållet av sammanlagt 1,0 g glukos och 1,5 g sackaros per sugtablett.

   Andra läkemedel och Strepsils Honung & Citron

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det finns ingen erfarenhet av användning av Strepsils Mint under graviditet eller vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Strepsils Mint har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Strepsils Mint innehåller glukos och sukros.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS MINT

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:

   Vuxna: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 tabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


   Barn över 12 år: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 8 tabletter. Överskrid inte den rekommenderade dosen.


   Äldre: Inga särskilda restriktioner för äldre.


   Strepsils Mint bör inte användas av barn under 12 år.

   Om du har tagit använt för stor mängd av Strepsils Mint

   Möjliga reaktioner vid överdos är gastrointestinalt obehag.

   Om du har glömt att ta Strepsils Mint

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Strepsils Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Ingen känd frekvens:

   • I vissa fall kan överkänslighetsreaktioner inträffa i form av utslag, brinnande eller stickande känsla eller svällning i munhålan eller svalgen.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. HUR STREPSILS MINT SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substansenna är: Diklorobensylalkohol, amylmetakresol

   • Övriga innehållsämnen är: Levomentol, sackaros, glukos, xylitol, eukalyptusolja, smakämnen (spearmint, cool mint sensation).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är genomskinliga och runda med ett S ingraverat på över- och undersida. Tabletterna har en karakteristisk doft och smak av menthol.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

   103-105 Bath Road

   Slough, Berkshire SL1 3UH

   England


   Ombud

   Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

   Vandtårnsvej 83A

   2860 Søborg

   Danmark

   Tel: +45 4444 9701


   Tillverkare

   Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

   Thane Road

   Nottingham, NG90 2DB

   England

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-04-04

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Strepsils® Mint

  Sugtablett 24 styck Blister

  • Varunummer: 026569
  • Tillverkare: Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavi

  53 kr

  (Ord. pris 67 kr)

  Jämförspris: 2,79 kr / styck

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/strepsils-mint-sugtablett-24-styck-blister-218985/ 218985 Strepsils® Mint https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/026569s.jpg 67.00 53.00 SEK Strepsils InStock Mot mun- och halsbesvär Alla produkter Alla produkter/Förkylning & feber Alla produkter/Förkylning & feber/Ont i halsen Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Medicinska halstabletter Alla produkter/Erbjudanden Alla produkter/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 24 styck Blister