Webb-pris
Bild på Strepsils® Jordgubb
 • Mot mun- och halsbesvär
 • Läkemedel
 • Bakteriehämmande och antiviral effekt. Smärtlindring efter 5 minuter. Effekt i 2 timmar. Från 6 år.
 • Sockerfri
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Strepsils Jordgubb

   Sugtabletter
   2,4- diklorbenzylalkohol / amylmetakresol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD STREPSILS JORDGUBB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS JORDGUBB
   3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS JORDGUBB
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR STREPSILS JORDGUBB SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD STREPSILS JORDGUBB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Strepsils Jordgubb är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Strepsils Jordgubb har en bakteriehämmande och antiviral effekt.


   2,4-diklorobensylalkohol/amylmetakresol som finns i Strepsils Jordgubb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR STREPSILS JORDGUBB

   Använd inte Strepsils Jordgubb

   • om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varning och försiktighet

   Överskrid inte den rekommenderade dosen.

   Sugtabletten ska inte ges till små barn eftersom den kan medföra kväningsrisk.


   Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber


   Barn

   Strepsils Jordgubb rekommenderas inte till barn under 6 år.

   Andra läkemedel och Strepsils Jordgubb

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Information om Strepsils Jordgubb under graviditet saknas.


   Amning

   Okänt om Strepsils Jordgubb går över i modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Strepsils Jordgubb har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Strepsils Jordgubb innehåller isomalt och maltitol.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   Strepsils Jordgubb innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter.


   3. HUR DU ANVÄNDER STREPSILS JORDGUBB

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och barn från 6 år: En sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme. Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

   Överskrid inte den rekommenderade dosen.


   Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen


   Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.


   Om du har tagit använt för stor mängd av Strepsils Jordgubb

   Möjliga reaktioner vid överdos är magbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Strepsils Jordgubb

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Strepsils Jordgubb och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Detta kan vara teckan på överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, som har rapporterats hos ett okänt antal användare.


   Andra biverkningar som kan förekomma

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Buksmärtor, illamående och besvär i munnen. Hudutslag.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR STREPSILS JORDGUBB SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substansenna är: 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol.

    En sugtablett innehållar 2,4-diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg

   • Övriga innehållsämnen är: Vinsyra, jordgubbsarom, antocyaner (E 163), natriumsackarin, isomalt, maltitol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är genomskinliga, runda och rosa med ett S ingraverat på över- och undersida.


   Tryckförpackning (PVC/Polyvinylidenklorid/aluminiumfolie), 10, 12, 16, 24 och 36 sugtabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

   103-105 Bath Road

   Slough, Berkshire SL1 3UH

   Storbritannien


   Ombud

   Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

   Vandtårnsvej 83A

   28860 Søborg

   Danmark

   Tel: +45 4444 9701


   Tillverkare

   Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

   Thane Road

   Nottingham, NG90 2DB

   Storbritannien


   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-12-22

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Strepsils® Jordgubb

  Sugtablett 24 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 098549
  • Tillverkare: Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavi

  53 kr

  (Ord. pris 63 kr)

  Jämförspris: 2,63 kr / tablett(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/strepsils-jordgubb-sugtablett-24-tabletter-blister-218984/ 218984 Strepsils® Jordgubb https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/098549s.jpg 63.00 53.00 SEK Strepsils InStock Mot mun- och halsbesvär Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Ont i halsen Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Medicinska halstabletter Speciellt för Speciellt för/Krasslig Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Halsont Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Halsont Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 24 tablett(er) Blister