Bild på Selukos®
 • Hårlösning mot mjäll
 • Läkemedel
 • Innehåller selensulfid som har en mjällbortagande effekt. Behandla 2 gånger i veckan i 2 veckor. Vid kraftig mjäll.
 • Använd hårlösningen vid behov för att motverka att du får mjäll igen.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Selukos

   2,5 % Kutansuspension
   selensulfid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Selukos är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Selukos
   3. Hur du använder Selukos
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Selukos ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Selukos är och vad det används för

   Selukos används mot mjällbildning och seborré.

   Selendisulfid har mjällborttagande effekt. I Selukos är den verksamma beståndsdelen selendisulfid finfördelad i en fettfri schampobas med ett för huden lämpligt pH (surhetsgrad). Schampobasen har s.k. ytspänningsnedsättande egenskaper för att lättare kunna fördelas i hårbotten.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Selukos

   Använd inte Selukos

   - om du är allergisk (överkänslig) mot selensulfid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Under schamponering och sköljning bör man undvika att preparatet kommer i kontakt med ögonens eller munnens slemhinna, då det kan verka irriterande. Skulle detta ändå inträffa bör området sköljas med vatten. Händerna ska tvättas noggrant efter behandlingen. Permanentning eller hårfärgning bör ej göras samtidigt med Selukos-behandlingen. Vid otillräcklig sköljning kan vitt eller grått hår antaga en gul färgton.

   Före användning av Selukos bör smycken tas av eftersom missfärgning kan förekomma.

   Andra läkemedel och Selukos

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Selukos förväntas ej ha några oönskade effekter under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ej relevant.

   Selukos innehåller metylparaben, etylparaben och propylparaben

   Selukos kutan suspension innehåller metylparaben, etylparaben och propylparaben vilka kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Selukos

   Följande behandlingsschema bör noga följas: Fukta håret ordentligt med varmt vatten. Schamponera håret med en mindre mängd Selukos och skölj därefter noga. Gnid sedan in så mycket Selukos att ett rikligt lödder bildas. Massera hårbotten grundligt under c:a 2 minuter. Skölj håret väl - helst med handdusch.

   Vid riklig mjällbildning är det lämpligt att under de första två veckorna behandla håret 2 gånger per vecka och därefter vid behov. Tvätta håret omväxlande med vanligt schampo mellan Selukos-behandlingarna.

   Om du har använt för stor mängd av Selukos

   Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Selukos orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare, fler än 1 av 1000 användare):

   Klåda, irritation, hudutslag, uttorkad hud.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Kontaktdermatit.

   Kontakt med ögonens eller munnens slemhinna orsakar övergående irritation.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Selukos ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 g suspension innehåller:

   • Den aktiva substansen är selensulfid 25 mg

   • Övriga innehållsämnen är natriumlauryletersulfat, monoetanolaminlaurylsulfat, alkylamidopropylbetain, xantangummi, etanol, parabenfenoxetol-lösning (fenoxietanol, metylparaben, etylparaben, butylparaben, propylparaben, isobutylparaben), natriumbensoat, vattenfri citronsyra, parfym, renat vatten

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Produktens färg kan variera mellan orangefärgad – rödbrun – brun.

   100 ml suspension i flaska av polyetylen med vit skruvkork av poypropylen.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tillverkare

   Farmaclair

   440 avenue du Général de Gaulle

   14200 Hérouville Saint Clair

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-25


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Selukos®

  Kutan suspension 2,5 % 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 003541
  • Tillverkare: Meda AB

  49 kr

  Jämförpris: 490 kr / l

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/selukos-kutan-suspension-25-procent-100-milliliter-flaska-56034/ 56034 Selukos® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/003541s.jpg 49.00 49.00 SEK Selukos OutOfStock Hårlösning mot mjäll Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hårvård Meny/Hud & hår/Hårvård/Mjäll & torr hårbotten Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Kutan suspension 2,5 % 100 milliliter Flaska