Bild på Selsun®
 • Schampo mot mjäll
 • Läkemedel
 • Vid kraftig mjäll. Innehåller selensulfid som har en mjällbortagande effekt. Behandla 2 gånger i veckan i 2 veckor.
 • Använd schampot vid behov för att motverka att du får mjäll igen.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   SELSUN

   25 mg/ml Schampo
   Selendisulfid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad SELSUN är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder SELSUN
   3. Hur du använder SELSUN
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur SELSUN ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad SELSUN är och vad det används för

   SELSUN innehåller det verksamma ämnet selendisulfid. Det är ett medicinskt schampo med svampdödande egenskaper som används vid mjäll och seborré. SELSUN används även vid en svampinfektion i huden som uppträder i form av brunaktiga, lätt bortskrapade fläckar och som orsakas av en jästliknande svamp (pityriasis versicolor). Diagnosen av denna svampinfektion fastställs av läkare, som även ordinerar behandling.

   2. Vad du behöver veta innan du använder SELSUN

   Använd inte SELSUN

   • om du är allergisk mot selendisulfid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   SELSUN bör inte användas när den hudyta som skall behandlas är akut inflammerad, såsom vid öppna sår eller eksem. Undvik att använda på skadad eller sårig hud.

   Du bör inte permanenta eller färga håret samtidigt med, eller två dagar före eller efter behandlingen med SELSUN.

   Vid otillräcklig sköljning kan vitt eller grått hår anta en gul färgton.

   Barn och ungdomar

   Om SELSUN används till barn under 15 år ska det ske i enlighet med läkarens anvisningar.

   Andra läkemedel och SELSUN

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Selsun förväntas inte ha några oönskade effekter under graviditet.

   Selsun ska inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   SELSUN påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder SELSUN

   SELSUN är avsett för användning i hårbotten eller på hud, och är endast avsett för utvärtes bruk.

   Undvik att få preparatet i ögonen. Om SELSUN kommer i kontakt med ögat bör det sköljas noggrant med vatten. Tvätta händerna noggrant efter behandlingen.

   Avlägsna ringar och andra metallföremål före schamponeringen för att undvika missfärgning.

   Mjäll och seborré:

   Så här gör du: (om din läkare har föreskrivit någonting annat skall du följa dennes ordination).

   • Omskaka flaskan väl. Schamponera håret med 1-2 teskedar (5-10 ml) SELSUN.

    SELSUN bör vara i kontakt med hårbotten under 2-3 minuter, varefter håret sköljs väl.

   • Upprepa schamponeringen ytterligare en gång och skölj väl.

   • Tvätta händerna noggrant.

   Under de första 2 veckorna behandlas håret 2 gånger i veckan och därefter vid behov.

   Lämna inte schampo i kontakt med hår eller hud längre tid än den som rekommenderas, eftersom det kan leda till irritation, en brännande känsla eller blåsbildning. Använd inte oftare än vad som rekommenderas.

   Pityriasis versicolor:

   Följ din läkares ordination.

   Information om oavsiktligt intag

   Om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dessa är i allmänhet lindriga och övergående.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Applicering på huden eller hårbotten kan medföra irritation eller ökad känslighet, som ibland beskrivs som en brännande känsla. Blåsor kan förekomma, särskilt om schampot får vara i kontakt med huden eller hårbotten längre tid än den som rekommenderas. Ökat normalt håravfall. Missfärgning av hår (detta kan undvikas eller minimeras genom att skölja håret noggrant)

   5. Hur SELSUN ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är selendisulfid 25mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är bentonit, citronsyramonohydrat, Empigen BB/alcoyl 12‑14 dimetylbetain, glycerolmonoricinoleat, monoetanolaminlaurylsulfat, parfym, natiumklorid, natriumhydroxid, natriumdivätefosfatdihydrat, titandioxid (E171) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   SELSUN är ett ljust gul‑orange eller beigefärgat schampo, förpackat i plastflaskor om 120 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm

   Tillverkare

   Famar Nederland B.V.

   Industrieweg 1

   5531 AD Bladel

   Nederländerna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-06-26


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Selsun®

  Schampo 25 mg/ml 120 milliliter Flaska

  • Varunummer: 161901
  • Tillverkare: Sanofi AB

  69 kr

  Jämförpris: 575 kr / l

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/selsun-schampo-25-mg-per-ml-120-milliliter-flaska-50706/ 50706 Selsun® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/161901s.jpg 69.00 69.00 SEK Selsun InStock Schampo mot mjäll Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hårvård Meny/Hud & hår/Hårvård/Mjäll & torr hårbotten Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Schampo 25 mg/ml 120 milliliter Flaska