Bild på Scalibor® vet.
 • Medel mot fästing & mygg
 • Läkemedel
 • För stor hund. Halsband med effekt mot fästingar och myggor under 5-6 månader. Bäres av hunden under hela behandlingsperioden.
 • Används ej till valpar yngre än 7 veckor. Får inte användas till katt!
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   Eller

   Intervet Productons S.A.

   Rue de Lyons

   F-27460 Igoville

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Scalibor vet.0,76 g och 1 g halsband för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Ett vitt halsband innehåller:

   Aktiv substans:

   48 cm i längd (19 g) innehåller: Deltametrin 0,760 g

   65 cm i längd (25 g) innehåller: Deltametrin 1,000 g.

   Hjälpämne(n):

   48 cm i längd (19 g): Titandioxid (E171): 0,285 g

   65 cm i längd (25 g): Titandioxid (E171): 0,375 g

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Förebyggande mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) under en tid av fem till sex månader.

   Förebyggande mot blodsugning från fjärilmyggor (Phlebotomus perniciosus) under en tid av fem till sex månader.

   Förebyggande mot blodsugning från vuxna myggor (Culex pipiens pipiens) under en tid av sex månader.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas till valpar yngre än sju veckor.

   Ska inte användas till hundar med hudskador.

   Ska inte användas till djur med känd pyretroidöverkänslighet.

   SKA INTE ANVÄNDAS TILL KATTER.

   6. BIVERKNINGAR

   I ovanliga fall har lokala hudreaktioner (klåda, hudrodnad, håravfall) som omfattar nacken eller huden i allmänhet observerats, vilket kan tyda på en lokal eller allmän överkänslighetsreaktion.

   Även förändrat beteende (t.ex. slöhet eller hyperaktivitet), ofta i kombination med hudirritation har rapporterats i mycket ovanliga fall.

   I mycket ovanliga fall har gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och hypersalivation observerats.

   I mycket ovanliga fall har neuromuskulära symtom som koordinationsrubbningar och muskelskakningar observerats.

   Symtomen avklingar vanligen inom 48 timmar efter att halsbandet har avlägsnats. Ta av halsbandet om något av dessa symtom uppkommer.

   Endast symtomen kan behandlas eftersom motgift saknas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Halsband med en längd av 48 cm används till små och medelstora hundar med halsomfång mindre än 43 cm. Halsband med en längd av 65 cm används till större hundar med halsomfång överstigande 43 cm men mindre än 60 cm.

   Halsbandet fästes runt hundens hals.

   Ett halsband per hund.

   För strikt utvärtes bruk.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tag ut halsbandet ur den förseglade innerpåsen. Justera halsbandet kring hundens hals utan att dra åt för hårt. Två fingrar i bredd skall få plats mellan halsbandet och hundhalsen. För in den fria änden i spännet och klipp bort eventuellt överflödig längd utöver fem cm.

   Tillpassning av halsband

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Halsbandet i den förseglade innerpåsen skall förvaras i ytterkartongen.

   Förvaras vid högst 25 oC.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och innerpåsen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Eftersom halsbandet utövar sin fulla effekt efter en vecka, bör halsbandet sättas på en vecka innan djuret förväntas bli exponerat för angrepp. I sällsynta fall kan fästingar förekomma på en hund som bär halsbandet. Överföring av infektionssjukdom via fästingar eller fjärilmyggor kan under ogynnsamma omständigheter därför inte helt uteslutas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Om hudskador uppkommer skall halsbandet avlägsnas tills dess att symtomen försvunnit.

   Schamponerings påverkan på hur länge effekten varar har inte studerats.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna med tvål och kallt vatten efter applicering av halsbandet. Personer med känd överkänslighet mot något innehållsämne i halsbandet bör undvika kontakt med detta.

   Tillåt inte barn, särskilt barn yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun.

   Se till att små barn inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt, t.ex. sova, med en hund som bär halsbandet.

   Förvara innerpåsen med halsbandet i ytterkartongen tills dess att halsbandet skall användas.

   Även om normal kontakt med vatten inte minskar effekten hos halsbandet, bör halsbandet alltid tas av innan hunden skall simma eller bada, eftersom den aktiva substansen är skadlig för fisk och vattenlevande organismer. Hunden skall avhållas från bad under de första fem dagarna efter halsbandets applicering.

   Dräktighet:

   Kan användas under dräktighet.

   Digivning:

   Kan ges under digivning.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   Skall inte användas tillsammans med andra ektoparasiticida medel innehållande organofosfater.

   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

   Skulle hunden tugga i sig av halsbandet kan följande symtom förväntas uppträda: Okoordinerade rörelser, tremor, salivering, kräkningar och stelhet i bakdelen. Symtomen klingar vanligtvis av inom 48 timmar. Om nödvändigt kan Diazepam användas för symtomatisk behandling.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Kasta inte halsbandet eller förpackningsmaterial i dammar, vattendrag eller diken eftersom det kan vara skadligt för fisk och andra vattenlevande organismer.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-06-02

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Övriga upplysningar:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel: 08-522 216 60

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Scalibor® vet.

  Halsband 1 g 65 cm Endosbehållare

  • Varunummer: 050197
  • Tillverkare: Intervet AB

  335 kr

  Jämförpris: 5,15 kr / cm

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/scalibor-vet-halsband-1-g-65-cm-endosbehallare-207883/ 207883 Scalibor® vet. https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/050197s.jpg 335.00 335.00 SEK Scalibor InStock Medel mot fästing & mygg Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls Speciellt för/Djur/Hund/Hud & päls/Ohyra Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Halsband 1 g 65 cm Endosbehållare