Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Saniotic vet. örondroppar/kutan suspension för hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Mikonazolnitrat 23,0 mg

   (motsvarande 19,98 mg mikonazol)

   Prednisolonacetat 5,0 mg

   (motsvarande 4,48 mg prednisolon)

   Polymyxin B sulfat 0,5293 mg

   (motsvarande 5500 IE polymyxin B sulfat)

   Vit suspension.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av inflammation i yttre hörselgången (extern otit) och små lokala ytliga hudinfektioner hos hund och katt orsakade av infektioner med följande bakterier och svampar, som är känsliga för mikonazol och polymyxin B:

   • Grampositiva bakterier

   Staphylococcus spp.

   Streptococcus spp.

   • Gramnegativa bakterier

   Pseudomonas spp.

   Escherichia coli

   • Jästsvampar och svampar

   Malassezia pachydermatis

   Candida spp.

   Microsporum spp.

   Trichophyton spp.

   Behandling av angrepp av Otodectes cynotis (öronskabb) om det samtidigt föreligger infektion med sjukdomsalstrande organismer som är känsliga för mikonazol och polymyxin B.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte:

   - vid överkänslighet mot de aktiva substanserna i det veterinärmedicinska läkemedlet eller mot andra kortikosteroider (kortison), andra svampmedel av typen azolantimykotika eller mot några hjälpämnen

   - till djur med hål i trumhinnorna

   - till djur där det är känt att smittämnena är motståndskraftiga mot polymyxin B och/eller mikonazol

   - på bröstkörtlarna hos digivande tikar eller honkatter

   6. BIVERKNINGAR

   Användning av detta veterinärmedicinska läkemedel kan i mycket ovanliga fall förknippas med förekomst av dövhet (speciellt hos äldre hundar). I detta fall ska behandlingen avbrytas.

   Det är känt att långvarig och omfattande användning av lokala kortikosteroider utlöser lokala effekter och effekter på andra ställen i kroppen, till exempel hämning av binjurefunktionen, förtunning av överhuden och fördröjd läkning.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   För hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För användning i örat och kutan användning (användning på huden).

   Skaka ordentligt före användning.

   Innan man påbörjar behandlingen ska man klippa bort pälsen runt eller ovanpå det infekterade stället. Om det behövs gör man om detta under behandlingen.

   Infektioner i yttre hörselgången (extern otit)

   Rengör den yttre hörselgången och ytterörat och droppa i 5 droppar av det veterinärmedicinska läkemedlet i den yttre hörselgången två gånger om dagen. Massera örat och hörselgången noga så att de aktiva substanserna fördelas jämnt, men var försiktig så att djuret inte får ont.

   Behandlingen ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att symtomen har upphört helt, i minst 7-10 dagar och upp till 14 dagar.

   Om djuret samtidigt har öronskabb (Otodectes cynotis) bör man överväga att behandla båda öronen även om man bara ser ett tydligt skabbangrepp i det ena örat. Droppa i 5 droppar två gånger om dagen i 14 dagar.

   Hudinfektioner (små lokala och ytliga)

   Applicera några droppar av det veterinärmedicinska läkemedlet på de infekterade hudområdena som ska behandlas två gånger per dag och massera noga.

   Behandlingen ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att symtomen har upphört helt, upp till 14 dagar.

   I vissa envisa fall (öron- eller hudinfektioner) kan behandlingen behöva fortsätta i 2 till 3 veckor. Om långvarig behandling krävs ska dock veterinären kontaktas för en ny klinisk bedömning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Skaka ordentligt före användning.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C. Öppnad förpackning förvaras vid högst 25 °C.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och på flasketiketten efter Utg. dat./EXP.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 3 månader

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Användning av läkemedlet ska baseras på mikrobiologisk provtagning och känslighetstester av bakterier och/eller svampar som isolerats från djuret. Om detta inte är möjligt ska behandlingen baseras på lokal (regional) epidemiologisk information om smittämnenas känslighet.

   Kortikosteroider kan påverka hela kroppen. Det gäller i synnerhet om läkemedlet används under ett täckförband, på stora hudinfektioner med ett ökat blodflöde i huden eller om djuret slickar i sig läkemedel.

   Förhindra att behandlade djur eller djur som har kontakt med behandlade djur slickar i sig läkemedel.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Personer som är överkänsliga för prednisolon, polymyxin B eller mikonazol ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Undvik kontakt med hud och ögon. Vid oavsiktligt spill ska hud och ögon omedelbart sköljas med rikligt med vatten. Använd alltid engångshandskar när läkemedlet appliceras på djur. Tvätta händerna efter användning.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Användning under dräktighet och digivning

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning.

   Använd endast i enlighet med veterinärens nytta/riskbedömning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-03-26

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlek: 1 x 20 ml

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Ombud

   Salfarm Scandinavia AB

   Florettgatan 29C, 2 vån

   254 67 Helsingborg

   Tel: 076783 4810

   E-post: scan@salfarm.com

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Saniotic vet

  Örondroppar/kutan suspension 20 milliliter Droppbehållare

  • Varunummer: 527914
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  158 kr

  Jämförpris: 7,90 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?