Bild på Salsyvase
 • Salva mot förhårdnader
 • Läkemedel
 • Salicylsyra. Har uppmjukande och upplösande effekt. Smörj ett tjock lager, täck över, låt verka några timmar, gärna över natten.
 • Används även vid psoriasis för att avlägsna fjäll och krustor på huden.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Salsyvase

   2 %, salva
   salicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Salsyvase är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Salsyvase
   3. Hur du använder Salsyvase
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Salsyvase ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Salsyvase är och vad det används för

   Salsyvase verkar uppmjukande och upplösande på överhudens hornlager.

   Fjäll och krustor (sårskorpor) mjukas upp så att de lättare kan avlägsnas.

   Salsyvase används för avlägsnande av fjäll och krustor på huden vid t ex psoriasis. Vid hudförhårdnader.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Salsyvase

   Använd inte Salsyvase

   Om du är allergisk mot den aktiva substansen i Salsyvase eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Graviditet och amning

   Inga kända effekter.


   3. Hur du använder Salsyvase

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Utstrykes tunt efter behov. Vid hudförhårdnader: smörj in ett tjockt lager, täck över och låt verka några timmar - gärna över natten. Därefter masseras resterna av salvan in så att huden blir mjuk. Behandlingen upprepas vid behov. Annan dos enligt läkarens föreskrift.

   Salsyvase 2% bör inte användas i hårbotten, eftersom det kan vara svårt att avlägsna salvan från håret.

   Om du har använt för stor mängd av Salsyvase

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem 

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudirritation.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Salsyvase ska förvaras

   Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: Salicylsyra. 1 gram salva innehåller 20 mg.

   Övriga innehållsämnen: Flytande paraffin och vitt vaselin.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

   Tillverkare

   CCS Healthcare AB, Tunavägen 277 B, 781 73 Borlänge.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Salsyvase

  Salva 2 % 100 milliliter Tub

  • Varunummer: 128272
  • Tillverkare: Meda AB

  75 kr

  Jämförpris: 750 kr / l

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/salsyvase-salva-2-procent-100-milliliter-tub-57735/ 57735 Salsyvase https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/128272s.jpg 75.00 75.00 SEK Salsyvase OutOfStock Salva mot förhårdnader Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Häst Speciellt för/Djur/Häst/Hud & päls Speciellt för/Djur/Häst/Hud & päls/Eksem & utslag Meny Meny/Fotvård Meny/Fotvård/Förhårdnader, liktornar & sprickor Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hudbesvär Meny/Hud & hår/Hudbesvär/Psoriasis Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Salva 2 % 100 milliliter Tub