Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Merial S.A.S.

   29 avenue Tony Garnier

   69007 Lyon

   Frankrike

   Tillverkare:

   Merial Laboratoire Porte des Alpes

   99 rue de l'Aviation

   698 00 San Priest

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Ruvax vet. injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   2 ml (1 dos) innehåller:

   Aktivt innehållsämne:

   Lyserade bakterieceller av rödsjuka (Erysipelothrix rhusiopatiae) serotyp 2, ≥1 ELISA enheter

   Övriga innehållsämnen:

   Aluminiumhydroxid (uttryckt som Al+++) 4,2 mg

   Tiomersal ≤ 0,2 mg

   Natriumklorid

   Vatten för injektionsvätskor

   4. INDIKATION(ER)

   Aktiv immunisering av svin mot rödsjuka.

   7. DJURSLAG

   Svin.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Vaccinet omskakas före injektion. Använd normal aseptisk hantering. Endast friska djur bör vaccineras.

   2 ml (1 dos) ges djupt intramuskulärt i nacken bakom örat. (Subkutaninjektion är möjlig).

   Vaccinationsprogram:

   Grundvaccinering (från 10 veckors ålder): 2 injektioner med 3-4 veckors mellanrum. Den andra injektionen måste ges minst tre veckor före eventuell betäckning.

   Revaccinering: Var 6:e månad (suggor återvaccineras lämpligen i den sista dräktighetsmånaden, gyltor senast tre veckor innan betäckning).

   10. KARENSTIDER

   Noll dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Personer som administrerar läkemedlet till djur

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Användning under dräktighet och laktation

   Vaccinering kan ske under dräktighet.

   Överdosering

   Vid dubbel dos har inte symtom på överdosering observerats.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2012-11-13
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ruvax vet.

  Injektionsvätska, suspension 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 399899
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  297 kr

  Jämförpris: 5,94 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?