Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Merial

   29 avenue Tony Garnier

   69007 Lyon

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Ronaxan vet 20 mg,100 mg tabletter

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Doxycyklin 20 mg respektive 100 mg, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa.

   4. INDIKATION(ER)

   Övre och nedre luftvägsinfektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för doxycyklin hos hund och katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas:

   • vid känd överkänslighet mot doxycyklin.

   • vid känd överkänslighet för andra antibiotika i gruppen tetracykliner. Doxycyklin ingår i gruppen tetracykliner.

   6. BIVERKNINGAR

   I sällsynta fall kan kräkning och lätt diarré förekomma. Om läkemedlet ges till unga djur under den tid tänderna mineraliseras kan missfärgning av tandemaljen ske.

   Liksom för alla tetracykliner kan i sällsynta fall ljuskänslighet förekomma hos hundar med ringa hudpigmentering. Även allergiska reaktioner kan förekomma sporadiskt.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Hund och katt: 10 mg doxycyklin per kg kroppsvikt per dag, vilket motsvarar:

   1 tablett per 2 kg kroppsvikt för Ronaxan 20 mg eller

   1 tablett per 10 kg kroppsvikt för Ronaxan 100 mg.

   Tabletterna ska ges i munnen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna ges lämpligen i samband med utfodring för att minska risken för biverkningar.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Dräktighet:

   Läkemedel som innehåller tetracykliner (t.ex. doxycyklin som ingår i Ronaxan) inlagras i det växande skelettet. Under den sista hälften av dräktigheten skall därför sådana läkemedel ges endast efter särskilt övervägande av veterinären.

   Andra läkemedel:

   Tala om för veterinären om djuret även tar andra läkemedel.

   Ronaxan kan påverka eller påverkas av följande läkemedel:

   • Läkemedel mot sur mage (antacida) som innehåller kalcium eller zink.

   • Läkemedel som innehåller järn.

   • Vissa vätskedrivande läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt (loop-diuretika, tiazider och tiazidbesläktade diuretika).

   • Vissa läkemedel mot epilepsi som innehåller: fenobarbital, fenytoin och karbamazepin.

   • Antikoagulantia – läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga.

   • Andra antibiotika - läkemedel mot infektioner, t.ex penicilliner och cefalosporiner.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-11-25

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Tabletter 20 mg:

   20 st. (tryckförpackning)

   Tabletter 100 mg:

   20 st. (tryckförpackning)

   50 st. (tryckförpackning)

   5 x 20 st. (tryckförpackning)

   100 st. (tryckförpackning)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ronaxan vet.

  Tablett 20 mg 20 styck Blister

  • Varunummer: 195099
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  152,50 kr

  Jämförpris: 7,63 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?