Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Avmaskning för häst m.fl.
 • Läkemedel
 • Febantel för riktad avmaskning av häst mot t ex spolmask och fölmask. Har ej effekt mot små blodmaskar. Även för nöt & får.
 • Läs bipacksedeln noga! Ges i förhöjd dos för effekt mot vissa maskar.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Bayer Animal Health GmbH
   D–51368 Leverkusen, Tyskland


   Tillverkare:
   KVP Pharma und VeterinärProdukte GmbH

   24106 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Rintal vet. 10% granulat. Febantel

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 g granulat innehåller:
   Aktiv substans: Febantel 100 mg
   Övriga substanser: sackaros, dokusatnatrium och renat vatten.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Mot rundmask hos svin, nöt, får och häst samt mot bandmask hos får.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga kända

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin, häst, nöt och får

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Svin:
   Vanlig dos (engångsdos) är 5 g granulat per 100 kg kroppsvikt (5 mg/kg).

   Ökad dos (engångsdos) är vid angrepp av lungmask (Metastrongylus spp.) och piskmask

   (Trichuris suis) 20 g granulat per 100 kg kroppsvikt (20 mg/kg).

   Rintal vet. granulat kan även ges som lågdosbehandling under 5-6 dagar. Dosen är då 1 g granulat per 100 kg kroppsvikt.


   Häst:
   Vanlig dos (engångsdos) är 6 g granulat per 100 kg kroppsvikt (6 mg/kg).

   Ökad dos (engångsdos) är vid angrepp av:

   • lungmask (Dictyocaulus arnfieldi) 10 g granulat per 100 kg kroppsvikt

    (10 mg/kg).

   • trådmask (Strongyloides westeri) 50 g granulat per 100 kg kroppsvikt

    (50 mg/kg).

   Nöt:
   Vanlig dos (engångsdos) är 7,5 g granulat per 100 kg kroppsvikt (7,5 mg/kg).


   Får:
   Vanlig dos (engångsdos) är 1 g granulat per 20 kg kroppsvikt (5 mg/kg).

   Ökad dos (engångsdos) är vid angrepp av lungmask (Protostrongylider) och bandmask

   (Moniezia) 2 g granulat per 20 kg kroppsvikt (10 mg/kg).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Granulatet kan strös över eller blandas i fodret.

   Doseringsmått 15 g medföljer förpackningen.

   Gradering 5 g.

   10. KARENSTID

   Slakt:


   Svin:

   6 dygn vid dos 5 mg/kg

   10 dygn vid dos 20 mg/kg

   Häst:

   21 dygn

   Nöt:

   7 dygn

   Får:

   14 dygn vid dos 5 mg/kg

   21 dygn vid dos 10 mg/kg


   Mjölk:


   Nöt:

   5 dygn

   Får:

   5 dygn vid dos 5 mg/kg

   7 dygn vid dos 10 mg/kg


   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten .

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Inga.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-23

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Information lämnas av:

   Bayer A/S,

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rintal® vet.

  Granulat 10 % Läkemedel 500 gram Burk

  • Varunummer: 425827
  • Tillverkare: Bayer A/S

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?