Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Rimadyl vet. 20 mg tabletter för hund

   Rimadyl vet. 50 mg tabletter för hund

   Rimadyl vet. 100 mg tabletter för hund

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsinki

   Finland


   Tillverkare:

   Pharma Serve

   Clifton Technology Park, Wynne Avenue, Swinton

   UK - Manchester, M27 8FF

   Storbritannien


   Information lämnas av:

   Orion Pharma Animal Health

   Box 520

   SE-192 05 Sollentuna

   Tel: 08 / 623 64 40

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Rimadyl vet. 20 mg, 50 mg och 100 mg tabletter

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiv substans: Carprofen

   Hjälpämnen: Pregelatiniserad majsstärkelse, natriumsglykollat, vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, talk, laktosmonohydrat.

   4. INDIKATION(ER)

   Behandling av inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett hos hund samt vid smärta efter operation hos hund.


   Smärtstillande och antiinflammatoriskt läkemedel.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur med blödningsrubbningar, måttligt/kraftigt försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion eller där det finns tecken på överkänslighet mot produkten.

   6. BIVERKNINGAR

   Vid användning av läkemedel av den här typen kan bland annat kräkningar, diarré, mag- och tarmblödningar, aptitlöshet, slöhet samt risk för njur- och leverskador förekomma men är sällsynt. Dessa biverkningar är ofta tillfälliga men kan i enstaka fall vara allvarliga.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Följ alltid av veterinär rekommenderad behandling.

   Vanlig dos är:

   4 mg per kg kroppsvikt per dygn fördelat på två doseringstillfällen i lika stora doser.

   20 mg tablett: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   50 mg tablett:1 tablett per 25 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   100 mg tablett: 1 tablett per 50 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Vid behandlingstider i mer än 14 dagar bör hunden regelbundet undersökas av veterinär.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Om detta läkemedel ges samtidigt med andra läkemedel bör behandlande veterinär känna till annan samtidig medicinering.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.

   Plastburk: Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt och ljuskänsligt.


   Förvaras oåtkomligt för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackning..

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Skall ej ges till katt.

   Skall ej ges till dräktiga eller lakterande tikar.


   Försiktighet bör iakttas vid användning till valpar under 6 veckor eller mycket gamla djur.


   Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid medicinering av djur med hjärt-, lever- eller njursjukdomar, djur som är uttorkade samt vid förekomst av infektioner.


   Rimadyl tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Samtidig medicinering med andra NSAIDs eller läkemedel som kan påverka njurfunktionen negativt bör undvikas.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014–12–08

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 20 tabletter och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rimadyl® vet.

  Tablett 20 mg 20 styck Blister

  • Varunummer: 463232
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  89 kr

  Jämförpris: 4,45 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?