Bild på Relaxit®
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Relaxit

   Suppositorier
   natriumvätekarbonat, kaliumbitartrat, kalciumsilikat, lecitin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte märker någon förbättring eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Relaxit är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Relaxit
   3. Hur du använder Relaxit
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Relaxit ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Relaxit är och vad det används för

   Relaxit används vid tillfällig förstoppning.


   Vid kontakt med fuktigheten i tarmen utvecklar Relaxit ett skum med koldioxid som dels utvidgar ändtarmen och dels stimulerar tarmens tömningsreflex. Härigenom kommer effekten av Relaxit att likna den naturliga tömningen av tarmen. Effekt fås i regel inom en timme.

   Om suppositoriet doppas i vatten före införandet verkar det ofta snabbare.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Relaxit

   Använd inte Relaxit

   • om du är allergisk mot mot natriumvätekarbonat, kaliumbitartrat, kalciumsilikat, lecitin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
    (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Relaxit

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är inte känt om Relaxit påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Relaxit har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


   3. Hur du använder Relaxit

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Suppositorierna ska föras in i ändtarmen.

   Rekommenderad dos för vuxna är 1 suppositorium vid behov. Vid svårare fall av förstoppning kan dosen ökas till 2-3 suppositorier som införs i ändtarmen vid samma tillfälle.

   Användning för barn

   Rekommenderad dos för barn 1-3 år är ½ suppositorium vid behov.
   Rekommenderad dos för barn över 3 år är ½-1 suppositorium vid behov.

   Om du tagit för stor mängd av Relaxit

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Det finns inga kända biverkningar.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala
   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Relaxit ska förvaras

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är natriumvätekarbonat 617 mg, kaliumbitartrat 917 mg, kalciumsilikat 120 mg och lecitin 100 mg.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är dextran, hårdfett, gelatin, makrogoler, magnesiumlitiumsilikat, talk och kakaosmör

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Relaxit är gråbeiga, stavformade suppositorier överdragna med kakaosmör.


   Relaxit förpackas i askar om 12 st och 20 st suppositorier.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Abigo Medical AB

   Ekonomivägen 5

   436 33 Askim

   Tel: 031-7484950

   Fax: 031-683951

   e-post: pharma@abigo.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-01


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Relaxit®

  Suppositorium 20 styck Blister

  • Varunummer: 566794
  • Tillverkare: Abigo Medical AB

  92 kr

  Jämförpris: 4,60 kr / styck

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/relaxit-suppositorium-20-styck-blister-55051/ 55051 Relaxit® https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/566794s.jpg 92.00 92.00 SEK Relaxit OutOfStock Meny Meny/Mage Meny/Mage/Förstoppning Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Suppositorium 20 styck Blister