Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   P.O. Box 31

   NL-5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Intervet International GmbH

   Feldstrasse 1a

   DE-86716 Unterschleissheim

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Receptal vet., 4,2 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning,

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Buserelinacetat 4,2 mikrogram per ml

   Bensylalkohol 20 mg, natriumklorid 4,5 mg, natriumdivätefosfat 1 H2O 2,5 mg, natriumhydroxid 0,1 mg och vatten för injektionsvätskor 986,9 mg.

   4. INDIKATION(ER)

   Follikelcystor i äggstockarna hos nötkreatur (kvigor/kor) och styrning av ägglossning hos ston med aktivitet i äggstockarna.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur (kvigor/kor), hästar (ston).

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges företrädesvis som intramuskulärinjektion, men även som intravenös eller subkutaninjektion.

   Nötkreatur:

   Cystor i äggstockarna

   5 ml

   Hästar:

   Styrning av tidpunkt för ägglossning

   10 ml

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Kan administreras till djur oberoende av laktationsstadium (digivningsstadium).

   10. KARENSTIDER

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25ºC. Ljuskänsligt.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar vid förvaring i högst 25°C.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   På grund av risken för effekter på fortplantningsförmågan, bör fertila kvinnor hantera denna produkt med försiktighet. Gravida kvinnor bör inte administrera produkten.
   Försiktighet bör iakttas vid administrering av produkten för att undvika oavsiktlig självinjektion.
   Uppsök genast läkare vid oavsiktlig självinjektion och visa bipacksedeln eller etiketten. Undvik att produkten kommer i kontakt med ögon och hud. Skölj noga med vatten vid oavsiktlig ögonkontakt. Tvätta genast det utsatta området med tvål och vatten vid oavsiktlig hudkontakt med produkten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-01-17

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Glasflaska 10 ml: 1 x 10 ml, 5 x 10 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel. 08-522 216 60

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Receptal® vet.

  Injektionsvätska, lösning 4,2 mikrogram/ml 5 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 197111
  • Tillverkare: Intervet AB

  1.674 kr

  Jämförpris: 33,48 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?