Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Questran & Questran Loc

   4 g Pulver till oralsuspension, dospåse
   Kolestyramin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare ller potekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Questran & Questran Loc är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Questran & Questran Loc
   3. Hur du använder Questran & Questran Loc
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Questran & Questran Loc ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Questran & Questran Loc är och vad det används för

   Questran används:

   * för att sänka förhöjda halter av blodfetter när dietbehandling inte haft tillräcklig effekt

   * vid hudklåda orsakad av hinder i gallgångarna

   * vid diarré orsakad av för mycket gallsyror i tarmen.


   I tunntarmen binder Questran gallsyror, vilka bildas från kolesterol. Vid nybildning av gallsyror tas kolesterol från blodet, vars halt därigenom sjunker.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Questran & Questran Loc

   Använd inte Questran & Questran Loc

   - om du är allergisk (överkänslig) mot kolestyramin eller något av övriga innehållsämnen i Questran.

   - vid fullständigt stopp i gallväggarna.

   Varningar och försiktighet

   - om du har inflammatorisk tarmsjukdom.

   - vid mycket långvarig behandling, eftersom det kan minska upptaget av fettlösliga vitaminer och brist på vitamin K kan ge ökad tendens till blödning. Vitamin A, D och K kan i vissa fall behöva ges förebyggande.

   - om du har förstoppning.

   Andra läkemedel och Questran & Questran Loc

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Effekten av vissa andra läkemedel kan påverkas om Questran tas samtidigt med dessa. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Erfareheten från användning av Questran under graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Questran under graviditet.


   Questran passerar inte över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv anvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Questran & Questran Loc innehåller hjälpämnen

   Questran Loc

   Questran Loc innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


   Questran

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   Var noga med munhygienen då Questran innehåller socker (sackaros).


   3. Hur du använder Questran & Questran Loc

   Använd alltid Questran enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos till vuxna är 2-4 dospåsar 2-3 gånger dagligen.

   Barn: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt till barnets vikt eller ålder.


   För att undvika trög mage och förstoppning, skall man börja med endast ½ dospåse dagligen under första veckan och sedan öka dosen veckovis tills ordinerad dos uppnåtts. Andra läkemedel skall tas 1 timme före eller 4-6 timmar efter Questran för att förhindra att upptaget av läkemedlen påverkas.


   Pulvret blandas ut i vatten, saft, juice eller annan dryck. Det går också bra att blanda ut i soppor eller finfördelad frukt, som t.ex. äpplemos eller krossad ananas.

   Om du använt för stor mängd av Questran & Questran Loc

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Questran Loc orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): förändrade protrombinvärden, viktökning, viktminskning, blödningsbenägenhet, minskad proteinhalt i blodet, blodbrist, lymfkörtelsjukdom, stora blåmärken, huvudvärk, yrsel, svimning, sömnighet, nervsmärtor, stickningar, smakrubbningar, nattblindhet (med vitamin A brist), inflammation i ögats druvhinna, tinnitus, yrsel, astma, väsande andning, ansträngd andning, hicka, förstoppning, inflammation i bukspottkörteln, obehagskänsla i magen, väderspänning, illamående, kräkningar, diarré, symtom från mag-tarmkanalen så som halsbränna och sura uppstötningar, fettdiarré, inflammation i tungan, rektala besvär, blödning i mag- tarmkanalen, blödning från ändtarmen, missfärgning av avföring, blödning från hemorrojder, blödande sår i tolvfingertarmen, svårigheter att svälja, smärta i ändtarmen, rapning, akut buksmärta, karies, blödningar i munnen, stopp i tarmensflöde, inflammation i tjocktarmen, blod i urinen, svårighet att kasta vatten, onormal urinlukt, ökad urinmängd, rodnad, hudirritation, nässelutslag, benskörhet, ryggont, muskelsmärta, ledvärk, ledinflammation, vitamin A brist,vitamin K brist, vitamin D brist, höga halter av syror i kroppen, överskott av klor i blodet (hos barn), nedsatt aptit, trötthet, svullnad pga vätskeansamling i vävnaderna, gallsten, inlagring av kalcuim i gallblåsan, gallsmärtor, onormala leverfunktionsvärden, ökad sexuell lust, ångest.


   Vid långvarig behandling kan brist på vitamin K ge ökad blödningstendens och brist på vitamin A kan i sällsynta fall orsaka nattblindhet. Även benskörhet och sänkt folinsyra i blodet har rapporterats.

   Meddela alltid din läkare om andra eller besvärande biverkningar uppstår.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Questran & Questran Loc ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är kolestyramin 4 g per dospåse.

   - Övriga innehållsämnen är sackaros, akaciagummi, propylenglykolalginat, vattenfri citronsyra, polysorbat 80, smakämne (apelsin)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kartong om 50 st dospåsar

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd

   Brandon House

   Marlowe Way

   CR0 4XS

   Croydon

   England


   Tillverkare:

   Farmea


   Denna bipacksedel ändrades senast

   5 maj 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Questran Loc

  Pulver till oral suspension, dospåse 4 g 50 styck Dospåse

  • Varunummer: 575732
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  294,57 kr

  Jämförpris: 5,89 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?