Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:
   Virbac S.A.
   1ere avenue 2065 M-LID
   F-06516 Carros, Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Prosolvin vet., 7,5 mg/ml, injektionsvätska, lösning för nötkreatur och häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml lösning innehåller: Luprostiol 7,5 mg, natriumhydroxid, propylenglykol, vatten för injektionsvätskor.

   4. INDIKATION(ER)

   Ko: Brunstsynkronisering, utebliven brunst, inflammation i livmoderslemhinnan och varbildning i livmodern.
   Sto: Brunstinduktion.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Dräktiga djur skall ej behandlas då de med största sannolikhet kommer att abortera.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur och häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nötkreatur:Intramuskulärinjektion.
   Kviga: 1 ml (7,5 mg luprostiol). Ko: 2 ml (15 mg luprostiol).
   Häst:Intramuskulärinjektion.
   Sto: 1 ml (7,5 mg luprostiol).
   Brunstinduktion: Brunst inträffar vanligen inom 4 dagar efter behandling.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Brunstsynkronisering:
   Individuella kor och kvigor som behandlas under lutealfasen kommer i brunst 2-4 dagar efter behandling. De första fyra dagarna efter ovulation erhålles inget behandlingssvar. Behandlade djur skall insemineras vid första brunstsymptomen.
   När en grupp djur i olika stadier av sexualcykeln skall behandlas skall hela gruppen behandlas två gånger med 10-12 dagars mellanrum. Insemination skall ske två gånger tre och fyra dagar efter den sista injektionen med Prosolvin vet.
   Utebliven brunst: Om en gulkropp konstaterats efter palpation, kan behandling med Prosolvin vet., insättas och inseminering ske vid första iakttagna brunst. Djur som ej svarar på behandling behandlas igen efter 10-12 dagar och insemineras två gånger tre och fyra dagar efter sista behandlingen.
   Inflammation i livmoderslemhinnan och varbildning i livmodern:
   Utdrivning av var sker efter 2-3 dagar. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 10-12 dagar.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: Nöt och häst 1 dag.
   Mjölk: noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Luteolytisk effekt kan bara förväntas på djur som är i medelgod till god kondition.
   Diöstral period hos sto kan kontrolleras genom ultraljud eller progesteronanalys av serum.
   Prosolvin vet., kan absorberas genom huden, varför försiktighet skall iakttagas av gravida kvinnor och personer med astmabesvär vid hantering av prostaglandinpreparat.
   Om Prosolvin vet., kommer i kontakt med bar hud skall ytan omedelbart avsköljas med vatten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2009-06-08

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel ej blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Prosolvin® vet.

  Injektionsvätska, lösning 7,5 mg/ml 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 552778
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  465 kr

  Jämförpris: 23,25 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?