Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Porcilis Porcoli Diluvac Forte injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos (= 2 ml) innehåller F4ab (K88ab) fimbrieadhesin, F4ac (K88ac) fimbrieadhesin, F5 (K99) fimbrieadhesin, F6 (987P) fimbrieadhesin och LT-toxoid vilka inducerar en genomsnittlig antikroppstiter om ≥9,0 log2Ak-titer, ≥5,4 log2Ak-titer, ≥6,8 log2Ak-titer, ≥7,1 log2Ak-titer respektive ≥6,8 log2Ak-titer efter vaccination av möss med 1/20 suggdos. Antigenerna är adjuverade med 150 mg dl-α-tokoferolacetat per dos.

   4. INDIKATION(ER)

   Passiv immunisering av smågrisar genom aktiv immunisering av suggor och gyltor för att under de första levnadsdygnen reducera dödlighet och kliniska tecken, såsom diarré, på neonatal enterotoxikos orsakad av de stammar av E. coli som uttrycker adhesinerna F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Milda och övergående kliniska reaktioner (feber, letargi) kan uppträda under de första 24 timmarna efter vaccination. Några veckor efter vaccinationen kan det finnas en svullnad vid injektionsstället. Lokala vävnadsreaktioner i form av bölder kan ofta förekomma. Sex veckor efter vaccination är sådana lokala reaktioner avsevärt mindre.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Grisar (suggor och gyltor)

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   2 ml per djur (gyltor och suggor) ges som intramuskulärinjektion på halsen i området bakom örat.

   Vaccinationsschema:

   Grundvaccination: Ovaccinerade suggor och gyltor ges två injektioner med sex veckors intervall.

   Revaccination: En enkeldos ges inför varje påföljande grisning – i praktiken var femte-sjätte månad.

   Suggor och gyltor vaccineras företrädesvis under senare hälften av dräktigheten och senast två veckor före beräknat grisningsdatum.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Vaccinet bör tillåtas anta rumstemperatur (15-25oC) före användning. Omskakas väl. Sterilspruta och kanyl skall användas. Undvik kontaminering av vaccinet. Endast friska djur skall vaccineras.

   10. KARENSTIDER

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

   Får ej frysas.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 3 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat saknas. Därför bör inga andra vacciner administreras samtidigt med denna produkt.

   Då kompatibilitetesstudier saknas skall vaccinet inte blandas med annat läkemedel.

   Vid oavsiktlig självinjektion skall läkare konsulteras och bipacksedeln eller märkningen uppvisas.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   December 2011

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Fimbrieadhesinerna F4ab, F4ac, F5 och F6 ansvarar för adhesion och den virulens hos de stammar av E. colivilka orsakar neonatal enterotoxikos hos spädgrisar. Immunogenerna är inkorporerade i en vatten-i-olja emulsion för att understödja en förlängd immunitetsinduktion. Spädgrisar efter vaccinerade suggor och gyltor får en passiv immunitet via colostrum.

   För djur.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Porcilis® Porcoli Diluvac Forte

  Injektionsvätska, suspension 10 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 012877
  • Tillverkare: Intervet AB

  181 kr

  Jämförpris: 18,10 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?