Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   PINDOLOL Mylan

   Tabletter, 5 mg, 10 mg och 15 mg

   Användarinformation

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en annan dosering än angiven här. Följ alltid läkarens ordination som är skriven på apoteksetiketten.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en annan dosering än angiven här. Följ alltid läkarens ordination som är skriven på apoteksetiketten.

   Vad innehåller läkemedlet?

   En tablett innehåller:

   Verksamt ämne: pindolol 5 mg, 10 mg respektive 15 mg.

   Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, ,pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

   Hur verkar läkemedlet?

   PINDOLOL Mylan är en så kallad betablockerare. Den minskar effekten av vissa stresshormoner, sänker därmed blodtrycket och dämpar hjärtklappning. Motverkar även kärlkramp i hjärtat genom att avlasta hjärtarbetet.

   Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tel. 08 555 227 50

   Fax. 08 555 227 51

   E-post: inform@mylan.se

   Information lämnas av

   Vad används läkemedlet för?

   PINDOLOL Mylan används mot högt blodtryck, kärlkramp i hjärtat och viss typ av oregelbunden hjärtrytm.

   När skall läkemedlet inte användas?

   PINDOLOL Mylan skall inte användas vid astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak. PINDOLOL Mylan skall inte heller användas vid en speciell typ av rubbning i hjärtats signalsystem, så kallat AV-block av grad II och III, sjuk sinusknuta, viss typ av kärlkramp i hjärtat (Printzmetal´s angina), obehandlad hjärtsvikt eller vid lågt blodtryck. Om du är överkänslig (allergisk) mot pindolol eller något av övriga innehållsämnen.

   Att tänka på innan och när läkemedlet används

   De som har okontrollerad eller svårbehandlad sockersjuka (diabetes), starkt nedsatt njurfunktion, långsam hjärtrytm eller fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens) bör rådgöra med läkare innan behandling med PINDOLOL Mylan påbörjas.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av PINDOLOL Mylan under graviditet.

   Amning

   PINDOLOL Mylan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av PINDOLOL Mylan under amning.

   Trafikvarning

   Några av biverkningarna, till exempel trötthet, kan i enstaka fall försämra förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa läkemedel mot värk och feber, även receptfria (såsom ibuprofen), barbitursyraderivat (t ex fenobarbital), vissa


   läkemedel mot oregelbunden hjärtverksamhet (klass I-antiarytmika), vissa mediciner mot högt blodtryck och hjärtbesvär (verapamil, diltiazem), vissa läkemedel mot högt blodtryck (klonidin), medicin mot depression som innehåller fluoxetin, vissa mediciner mot rinnsnuva och/eller nästäppa (fenylproponolamin), vissa läkemedel som används vid akuta astma och/eller allergianfall (adrenalin/epinefrin) och även vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


   Inför bedövning i samband med behandling är det också viktigt att upplysa läkaren att du använder pindolol, eftersom lokalbedövningsmedel för injektion kan innehålla adrenalin/epinefrin. Detta gäller även vid tandbehandling.

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


   Vanlig dos vid högt blodtryck är 10-15 mg per dygn, på morgonen som engångsdos

   (1 tablett à 10 mg eller 15 mg på morgonen) eller uppdelat på en morgondos och en kvällsdos (t ex 1 tablett à 5 mg morgon och kväll).


   Vanlig dos vid kärlkramp i hjärtat är 1 tablett à 5 mg 3 gånger dagligen.

   Vanlig dos vid oregelbunden hjärtrytm är 1-2 tabletter à 5 mg, eller ½-1 tablett à 10 mg, 3 gånger dagligen.


   Om behandlingen skall upphöra bör dosen sänkas långsamt under 7-10 dagar, speciellt om läkemedlet tas mot kärlkramp. Rådgör med din läkare. Ändra dock aldrig själv på den dos som förskrivits.


   Före en eventuell operation bör behandlingen ha upphört minst 24 timmar före ingreppet.

   Vad händer om du tagit för stor dos?

   Om du fått i dig för stora mängder läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

   Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré. Sömnstörningar och mardrömmar.


   Mindre vanliga: Kalla händer och fötter, lågt blodtryck med yrsel i stående ställning, långsam puls, muskelkramper, darrningar. Hudutslag, rodnad eller klåda på grund av överkänslighet. Nedstämdhet. Andfåddhet.


   Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1000): Hjärtsvikt och hjärtpåverkan, Hallucinationer. Ökad svettning. Försämring av psoriasis. Kramp i luftrören hos astmatiker.

   Hållbarhet

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Förvaras utom syn-och räckhåll för barn.

   Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apoteket för förstöring.

   Senaste revision.

   2008-05-22

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pindolol Mylan

  Tablett 10 mg 98 styck Kalenderförpackning

  • Varunummer: 449637
  • Tillverkare: Mylan AB

  115,90 kr

  Jämförpris: 1,18 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?