Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   Perlutex Vet. 5 mg tabletter till hund och katt

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din veterinär eller farmaceut.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar ditt djurs.

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Dechra Veterinary Products A/S
   Mekuvej 9
   DK-7171 Uldum
   Danmark

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Dales Pharmaceuticals Limited

   Snaygill Industrial Estate

   Keighley Road

   Skipton

   North Yorkshire

   BD23 2RW

   Storbritannien

   Recipharm Limited

   Vale of Bardsley

   Ashton-under-Lyne

   Lancashire

   OL7 9RR

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Perlutex Vet. 5 mg tabletter till hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 tablett innehåller:

   • Aktivt innehållsämne: Medroxiprogesteronacetat 5 mg.

   • Hjälpämnen: gelatin, laktos, majsstärkelse, magnesiumstearat och talk.

   4. ANVÄNDINGSOMRÅDE

   Perlutex vet. är ett hormonpreparat, som innehåller ett syntetiskt hormon som liknar det naturligt förekommande könshormonet progesteron.
   Progesteron medverkar i sexualcykeln, och både avbryter brunst och hindrar att brunst uppstår.
   Perlutex vet. används för att kortvarigt uppskjuta löp hos hund, långvarigt uppskjuta löp hos katt samt att avbryta löp hos hund.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Perlutex vet. tabletter ska inte ges till tikar eller honkatter:

   • som ännu inte uppnått könsmognad.

   • som är dräktiga, eller ger di.

   • med sjukdomstillstånd i vagina, livmoder eller mjölkkörtel.

   • som har lever- eller bukspottkörtelsjukdomar.

   • med sockersjuka (diabetes mellitus) och/eller överskott av tillväxthormon (akromegali).

   • med tumörer.

   6. BIVERKNINGAR

   Följande biverkningar kan förekomma vanligen strax efter påbörjandet av tablettbehandlingen:
   Ökad aptit och fetma, som kan regleras med hjälp av foderstaten.
   Beteendeförändringar.
   Förstoring av mjölkkörtel.

   Mycket sällsynt förekommande biverkningar (mindre än 1 av 10 000) är:
   Ökad risk för besvär i livmodern (cystisk endometriell hyperplasipyometra)
   Sockersjuka (Diabetes mellitus)
   Utveckling av juvertumörer
   Störd binjurefunktion
   Akromegali (en sjukdom med onormal förstoring av vissa kroppsdelar)

   Risk för biverkningar föreligger speciellt vid långvarig behandling och behandlingen bör då avbrytas

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och Katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Hund: Kortvarigt uppskjutande av brunst: 1 tablett dagligen. Behandlingen insättes 5 dagar före väntat löp.
   Avbrytande av brunst: 2 tabletter dagligen i 3–4 dagar, därefter 1 tablett dagligen i 12–14 dagar.

   Dubbel dos ges till hundar som väger över 15 kg.

   Katt: Långvarigt uppskjutande av brunst: 1 tablett per vecka. Behandlingen insättes 5 dagar före väntat löp.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Förebyggande behandling med Perlutex vet. bör endast utföras på helt friska djur.
   Behandling av unga djur avrådes, då ingrepp i den naturliga hormonbalansen hos växande djur kan vara olämplig.

   Tvätta händerna efter administrering av Perlutex vet. tabletter.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25°C.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Hund:
   När ett löp avbrutits med Perlutex vet, kommer nästa löp normalt något tidigare än vanligt.
   Avbrytande av mer än ett eller två löp i avelshundar kan inte rekommenderas, hunden bör paras i efterföljande cykel.

   Katt:
   Efter behandling av katt med Perlutex vet kan tiden till nästa löp vara kortare eller längre än vanligt.

   Avbrytande av mer än ett löp i avelskatter kan inte rekommenderas, katten bör paras i efterföljande cykel.

   Lång tids uppskjutande av löp får inte påbörjas i brunsten, då detta kan öka risken för biverkningar i livmodern, speciellt hos äldre djur.

   Dräktighet och digivning
   Perlutex får inte användas vid dräktighet och digivning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-03-20

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   KALENDERFÖRPACKNING TILL KATT

   Kalendern på förpackningen är märkt med vecka 1-53. Dosen är 1 tablett per vecka på samma veckodag varje vecka. Ge därför den första tabletten på den veckodag som passar dig bäst.

   (_______________)

   skriv in dag

   1. Ge katten tabletten och kontrollera att den inte spottar ut den.

   2. Markera veckans nummer i kontrollkalendern.

   3. Upprepa ovanstående efter exakt 7 dagar.

   Av medicinska skäl kan din veterinär ordinera en annan dosering än ovan.

   Förpackningsstorlek

   Blisterförpackning 20, 100 st. Kalenderförpackning 60 st. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Perlutex® Vet.

  Tablett 5 mg 60 styck Blister

  • Varunummer: 055236
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  200,50 kr

  Jämförpris: 3,34 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?