Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ceva Animal Health AB

   Annedalsvägen 9

   227 64 Lund

   Sverige

   Tillverkare:

   Merial Laboratoire Porte des Alpes

   99 rue de l'Aviation

   698 00 San Priest

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Parvoruvax vet. injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   2 ml (1 dos) innehåller:

   Aktivt innehållsämne:

   Inaktiverat svinparvovirus, ≥102 HAI.U

   Lyserade bakterieceller av rödsjuka (Erysipelothrix rhusiopatiae) serotyp 2, ≥1 ELISA enheter

   Övriga innehållsämnen:

   Aluminiumhydroxid (uttryckt som Al+++) 4,2 mg

   Tiomersal  ≤0,2 mg

   Natriumklorid

   Vatten för injektionsvätskor

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Aktiv immunisering av svin mot rödsjuka och parvovirusinfektion.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Lokal övergående svullnad på injektionsstället kan förekomma.

   7. DJURSLAG

   Svin.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Vaccinet omskakas före injektion. Använd normal aseptisk hantering. Endast friska djur bör vaccineras.

   2 ml (1 dos) ges djupt intramuskulärt i nacken bakom örat.

   Vaccinationsprogram:

   Grundvaccinering (från 6 månaders ålder): 2 injektioner med 3–4 veckors mellanrum. Den andra injektionen måste ges minst en vecka före eventuell betäckning.

   Revaccinering: Var 6:e månad (suggor återvaccineras lämpligen i sista veckan före avvänjningen).

   10. KARENSTID(ER)

   Noll dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Ljuskänsligt. Får ej frysas.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Personer som administrerar läkemedlet till djur

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Användning under dräktighet och laktation

   Vaccinering kan ske under dräktighet, dock först 3 veckor efter betäckning.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Kvarvarande maternell immunitet mot porcint parvovirus kan störa antikroppsbildningen upp till 6 månaders ålder. 

   Överdosering

   Vid dubbel dos har inte symtom på överdosering observerats.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-10-06
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Parvoruvax vet.

  Injektionsvätska, suspension 10 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 489005
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  1.260,50 kr

  Jämförpris: 12,61 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?