Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Paracox-8 vet.

   Suspension för användning i dricksvatten

   Vad innehåller läkemedlet?

   Aktiva substanser:
   1 dos (0,1 ml) vaccin innehåller följande antal sporulerade oocystor från brådmogna (attenuerade) linjer av koccidier.

   E. acervulina HP
   E. brunetti NP
   E. maxima CP
   E. maxima MFP
   E. mitis HP
   E. necatrix HP
   E. praecox HP
   E. tenella HP

   500
   100
   200
   100
   1000
   500
   100
   500

   Förteckning över hjälpämnen:
   Xantan gummi 0,6 mg per dos och renat vatten till 0,1 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   NL-5831 AN Boxmeer

   Nederländerna


   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm


   Tel. 08-522 216 60

   Vad används läkemedlet för?

   Aktiv immunisering av kycklingar mot koccidios.


   Vaccinera endast friska kycklingar som föds upp på golv med ströbädd. Ge inte vaccinet i torra dricksanordningar. Ströet skall avlägsnas och lokalen rengöras och desinfekteras mellan uppfödnings-omgångarna. Detta minskar risken för att en sjukdomsframkallande koccidios infektion inträffar innan ett gott vaccinationsskydd för flocken har utvecklats.

   Kycklingarna skall inte vid något tillfälle, varken före eller efter vaccineringen, tillföras foder eller vatten som innehåller koccidiostatika eller substanser (inklusive sulfonamider och antibakteriella medel) som har en koccidiostatisk effekt eftersom det ödelägger effekten av vaccinet. Eftersom vaccinationsskyddet efter administrering av Paracox-8 vet förstärks av naturligt förekommande koccidier riskerar insättandet av koccidiostatika, även lång tid efter vaccinationstillfället, att minska varaktigheten av effektivt skydd.   Vilken djurart är läkemedlet avsett för?
   Kyckling.

   Hur skall läkemedlet doseras?

   0,1 ml per kyckling som engångsdos i dricksvattnet. Vaccinationen skall utföras mellan 5:e och 9:e levnadsdagen.

   Paracox-8 vet. skall administreras med en slangansluten automatspruta direkt i fyllda, väl rengjorda vattentråg. Innan vaccinationen genomföres skall kycklingarna ej haft tillgång till vatten under 1 - 2 timmar.

   Förpackningen skall omskakas kraftigt under 30 sekunder före användning för att säkerställa en homogensuspension av oocystorna. Paracox-8 vet innehåller xantan gummi som underlättar suspenderingen av oocystorna i vattnet. Paracox-8 vet administreras i enskilda drickanordningar. Det är tillrådligt att en enstaka typ av drickanordningar är tillgängliga och att fåglarna är vana med dessa drickanordningar före vaccinationen. Mängden vaccin i varje drickanordning beräknas på följande sätt:

   Totalt antal kycklingar per avdelning

   x 0,1 = mängd vaccin per vattenkopp

   Totalt antal vattenkoppar per avdelning

   Vaccinet riktas i en sned vinkel mot vattenytan och sprutas runt i vattenkoppen för att säkerställa en jämn fördelning av vaccinet. Tillse att vaccinationssprutan är noggrant kalibrerad.

   Bruksanvisning

   Instruktioner för användning av dospåsen:
   Sätt fast den öppna änden av slangen (inkluderat i varje förpackning) på en lämpligt kalibrerad, automat spruta. Med användning av ett fast tryck, forcera spetsen på den andra änden av slangen igenom vaccinpåsens membran. Spetsen kommer att låsas fast med ett tydligt knäpp.


   Höj upp vattenkopparna 1-2 timmar före vaccinationen. Se till att kopparna är rena och justera ventilen om så behövs för att säkerställa att de innehåller lämpliga volymer vatten (250 - 400 ml). Administrera den lämpliga volymen vaccin in i varje drickanordning på det sätt som beskrivs ovan. Sänk omedelbart ner vattenkopparna. Den minsta volym vaccin som skall levereras är 10 ml per drickanordning och den maximala är 25 ml, dvs. se till att det är mellan 100 och 250 fåglar per kopp. Vattenförsörjningen till koppen skall inte stängas av under vaccinationen, dvs. låt vattenkoppen återfyllas automatiskt allteftersom fåglarna dricker.


   Tråg-vattenkopp:
   Metoden är i princip likartad den för ”Bell-drinkers” drickanordningar. Töm eller avlägsna drickanordningarna 1-2 timmar före vaccinationen. Se till att drickanordningarna är rena. Låt dem återfyllas omedelbart före administrering av vaccinet. Som riktlinje för antalet tråg som krävs vid vaccinationen, är att det skall vara cirka 0,25 - 1 cm drick utrymme per fågel.


   Det rekommenderas att där drickanordningar av ”line drinkers” med nipplar används, skall tillfälliga vattenkoppar att tillhandahållas för att administrera vaccinet. Det skall understrykas att kycklingarna skall vara invanda till dessa vattenkoppar före vaccinationen. Vaccinet skall inte administreras i huvudtanken i ett vattensystem. Utspädningen av vaccinet blir för stor och oocystorna förblir inte i suspension. Vaccinet skall inte spädas ut mer än 1:50.

   Karenstider

   Slakt: 0 dygn.

   Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
   Inga rapporterade.

   Hur skall läkemedlet förvaras?

   Förvaras i ytterkartong vid 2°C - 8°C (i kylskåp). Ljuskänsligt. Får ej frysas.
   Förvaras oåtkomligt för barn.
   Preparatet får inte användas efter utgångsdatum på förpackningen.

   Hur skall överblivna rester och tomförpackningar hanteras?

   Tomma och delvis använda dospåsar skall brännas eller lämnas till apotek för omhändertagande.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2015-03-16
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracox®-8 vet.

  Suspension för användning i dricksvatten 5000 dos(er) Påse

  • Varunummer: 004837
  • Tillverkare: Intervet AB

  6.951,50 kr

  Jämförpris: 1,39 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?