Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Oramorph

   oral lösning, 2 mg/ml, 20 mg/ml

   Användarinformation

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

   Vad innehåller Oramorph ?

   En ml Oramorph 2 mg/ml oral lösning innehåller:

   Verksamt ämne: morfinsulfatpentahydrat 2 mg, vilket motsvarar morfin 1,5 mg.

   Övriga innehållsämnen: sackaros 300 mg, flytande glukos 100 mg, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), etanol 96% ((motsvarande 10 volymprocent), renat vatten.


   En ml Oramorph 20 mg/ml innehåller:

   Verksamt ämne: morfinsulfatpentahydrat 20 mg, vilket motsvarar morfin 15 mg.

   Övriga innehållsämnen: dinatriumedetat, natriumbensoat, vattenfri citronsyra, renat vattten.

   Hur verkar Oramorph ?

   Oramorph innehåller morfin, som har en kraftigt smärtstillande effekt.

   Innehavare av försäljningstillstånd

   L.Molteni & C. dei F. lli Alitti Societá di Esercizio S.p.A

   Strada Statale 67, Fraz. Granatieri

   50018 Scandicci (Firenze)

   Italien


   Lokal företrädare/Information lämnas av:

   Abcur AB, Box 1452, 251 14 Helsingborg

   Information lämnas av

   Vad används Oramorph för?

   Oramorph används vid svår kronisk smärta.

   När ska Oramorph inte användas?

   Oramorph ska inte användas vid överkänslighet mot morfin eller något av övriga innehållsämnen, vid förekomst av mycket slem och svåra andningsbesvär, eller vid orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan. Sluta dock inte med medicinen utan att rådgöra med Din läkare.

   Att tänka på innan och när Oramorph används

   De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Oramorph påbörjas: astma eller annan sjukdom som ger andningssvårigheter, skallskador, sköldkörtelsjukdom, akut eller kronisk leversjukdom, njursjukdom, gallsjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, tarmvred eller förstoppning.


   Oramorph 2 mg/ml innehåller glukos och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin. Mängden glukos (100 mg/ml) och sackaros (300 mg/ml) bör beaktas av patienter med diabetes mellitus. Glukos och sackaros kan dessutom vara skadligt för tänderna.

   Oramorph 2 mg/ml innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216), som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjd).

   Graviditet

   Möjlighet finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Oramorph under graviditet.

   Amning

   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare före användning av Oramorph under amning.

   Trafikvarning

   Oramorph kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka Din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vad skall du undvika när du använder Oramorph

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel, t ex antibiotikum som används mot TBC, sömnmedel, antidepressiva och ångestdämpande medel tas samtidigt. Detta gäller särskilt läkemedel som innehåller rifampicin, barbiturater, klomipramin, amitriptylin eller monoaminooxidashämmare. Rådgör därför med Din läkare före samtidig användning av andra mediciner.

   Alkohol skall inte förtäras i samband med behandling med Oramorph, eftersom kombinationen kan nedsätta andningsförmågan

   Hur ska du använda Oramorph

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

   Bruksanvisning

   Oramorph kan blandas i t ex saft eller juice.


   Oramorph 20 mg/ml oral lösning, 20 ml droppbehållare:

   10 mg motsvaras av 8 droppar

   20 mg motsvaras av 16 droppar

   30 mg motsvaras av 24 droppar.

   Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

   Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vilka biverkningar kan Oramorph ge?

   Vanligast (mer än 1 person av 100): Dåsighet (vanligare hos äldre), trötthet, förstoppning, illamående, kräkningar, svårighet att kasta vatten, förminskning av pupillerna.

   Mindre vanliga (mindre än 1 person av 100, men mer än 1 person av 1000): Klåda, andningssvårigheter, kramp i luftrören, omtöckning, kramper i gall- och urinvägarna, olustkänsla, att man ser eller hör saker som inte är verkliga (hallucinationer), muskelryckningar (myokloni).

   Sällsynta (mindre än 1 person av 1000): lågt blodtryck (yrsel).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   Hur ska Oramorph förvaras?

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Öppnad flaska och droppbehållare är hållbar i 3 månader.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Senaste revision.

   2015 -03-18

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Oramorph®

  Oral lösning 2 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 437079
  • Tillverkare: Abcur AB

  74,89 kr

  Jämförspris: 0,75 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?