Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Intervet International B.V.

   P.O. Box 31

   5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   Ombud:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel: 08-522 216 60

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobivac DHPPi vet. pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiva substanser:

   1 injektionsflaska pulver (1 dos) innehåller:

   Levande, försvagat valpsjukevirus (CDV) stam Onderstepoort 104 TCID50

   Levande, försvagat hundadenovirus (CAV2) stam Manhattan LPV3 104 TCID50

   Levande, försvagat hundparvovirus (CPV) stam 154 107 TCID50

   Levande, försvagat hundparainfluensavirus (CPi) stam Cornell 105,5 TCID50.

   * TCID50 = median Tissue Culture Infective Dose

   Hjälpämnen:

   1 injektionsflaskaspädningsvätska innehåller:

   Fosfatbuffrad lösning 1 ml.

   4. INDIKATION(ER)

   Aktiv immunisering av hundar mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion och parainfluensa.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall kan en liten övergående svullnad ses vid injektionstället efter vaccination.

   I mycket sällsynta fall kan en övergående förhöjning av kroppstemperatur och/eller en övergående akutöverkänslighetsreaktion (anafylaxi) förekomma kort efter vaccination som inkluderar symtom som letargi, ansiktsödem, pruritus, dyspné, kräkningar, diarré eller kollaps.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 ml spädningsvätska eller 1 ml (1 dos) av inaktiverat vaccin (enligt vad som anges i avsnitt 12) ska användas för beredning av det frystorkade vaccinet.

   Vaccinet skall injiceras subkutant omedelbart efter upplösning med spädningsvätskan. Vid samtidig användning av Nobivac Rabies vet. eller Nobivac L4 kan dessa användas för upplösning av det frystorkade vaccinet. Dosen per hund är 1,0 ml oavsett ålder och storlek.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Grundvaccination:

   En vaccination fr.o.m. 13 veckors ålder mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av infektion med hundens parvovirus och reduktion av kliniska symtom orsakade av parainfluensavirus.

   Då tidigare vaccinationsskydd av valpar mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av infektion med hundens parvovirus och parainfluensavirus eftersträvas, ges en första vaccination fr.o.m. 6 veckors ålder följd av en andra vaccination vid tidigast 10 veckors ålder.

   Hunden bör ej utsättas för smitta under 14 dagar efter den första vaccinationen.

   Revaccination:

   En skyddande immunitet mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av infektion med hundens parvovirus bibehålls därefter genom revaccination med 2-3 års intervall och mot sjukdom orsakad av infektion med hundens parainfluensavirus genom årlig revaccination.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat.

   Färdigberett vaccin skall användas inom 1 timme.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Endast för veterinärer:

   Data avseende säkerhet och effekt (virusutsöndring) finns tillgängliga som visar att detta vaccin kan blandas och ges tillsammans med inaktiverade vacciner i Nobivac-serien mot hundleptospiros orsakad av alla eller några av följande serovarer: L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, L.kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang) samt med inaktiverat vaccin mot rabies i Nobivac-serien.

   Information bör inhämtas från produktresuméerna för berörda Nobivac-vacciner innan blandade vacciner administreras.

   Efter administrering med leptospirosvaccin kan en mild och övergående förhöjning av kroppstemperaturen (≤ 1°C) uppträda under några dagar efter vaccination, och vissa valpar kan uppvisa en aktivitetsnedsättning och/eller minskad aptit. En liten, övergående svullnad (≤ 4 cm),som ibland är hård och smärtsam vid palpering, kan observeras vid injektionsstället. Sådana svullnader försvinner eller minskar markant inom 14 dagar efter vaccination.

   Vid samtidig överdosering av Nobivac DHPPi vet. i kombination med leptospirosvaccin i Nobivac-serien kan övergående lokala reaktioner såsom diffusa till fastare svullnader från 1-5 cm i diameter observeras. Vanligtvis kvarstår inte dessa längre än 5 veckor, dock kan det i vissa fall ta lite längre tid innan de försvinner helt.

   Information saknas avseende samtidig användning med andra läkemedel förutom för de läkemedel som nämns ovan. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Blanda inte med något annat läkemedel, förutom med den spädningsvätska som tillhandahålls tillsammans med detta läkemedel eller med andra Nobivac-vacciner för hund som nämns ovan (där dessa vacciner är godkända).

   Maternal immunitet kan störa antikroppsutvecklingen.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-03-08

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kan ges till dräktiga och lakterande djur.

   Inga särskilda symptom har noterats efter en 10-faldig överdos.

   Förpackningstyp och material:

   Pulver: Flaska av hydrolytisk typ I glas, försluten med en halogenbutylgummipropp och förseglad med en kodad aluminiumkapsyl.

   Spädningsvätska: Flaska av glas, typ I, försluten med en halogenbutylgummipropp och förseglad med en kodad aluminiumkapsyl.

   Förpackningsstorlekar:

   5 doser; 1x5 (pulver och spädningsvätska)

   25 doser; 1x25 (pulver och spädningsvätska)

   100 doser; 4x25 (pulver och spädningsvätska)

   200 doser 2x4x25 (pulver och spädningsvätska)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobivac® DHPPi vet.

  Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 4 x 25 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 003918
  • Tillverkare: Intervet AB

  7.810 kr

  Jämförpris: 78,10 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?