Bild på Neurol
 • Extrakt av vänderot
 • Växtbaserat läkemedel
 • Kan användas vid lindrig oro och sömnrubbningar
 • Från 12 år. Läs bipacksedeln före anvädning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Neurol

   dragerad tablett
   Extrakt av vänderot (Valeriana officinalis)

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Neurol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NEUROL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR NEUROL
   3. HUR DU TAR NEUROL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NEUROL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD NEUROL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

   Neurol innehåller extrakt av vänderot (Valeriana officinalis, rot) och tillhör läkemedelsgruppen sömnmedel och lugnande medel.

   2. INNAN DU TAR NEUROL

   Ta inte Neurol

   - Om du är allergisk (överkänslig) mot vänderot eller mot något av övriga innehållsämnen i Neurol.

   Var särskilt försiktig med Neurol

   - Barn under 12 år ska inte behandlas med Neurol.

   Intag av andra läkemedel

   Neurol kan förstärka effekten av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, t ex sömnmedel, ångestdämpande, narkotiska preparat eller lugnande medel. Neurol skall därför användas med försiktighet ihop med sådana läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   I brist på tillräckliga data bör Neurol inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Neurol kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Känner du dig påverkad av Neurol ska du därför inte köra bil, använda verktyg eller maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i stånd att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och /eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Neurol

   Neurol innehåller laktos, sackaros och glukos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU TAR NEUROL

   Ta alltid Neurol enligt anvisningar i denna bipacksedel eller enligt läkarens rekommendation.

   Svälj tabletten hel tillsammans med vätska.

   Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

   Vid lindrig oro: 1-2 tabletter högst 4 gånger dagligen vid behov.

   Vid sömnrubbningar: 2-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet. Vid behov kan dosen ökas, så att 1-3 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 2-3 tabletter en halvtimme före sänggåendet.

   Maximalt 14 tabletter per dygn.

   Barn under 12 år:

   Neurol rekommenderas inte till barn under 12 år.

   För att uppnå en optimal effekt av behandlingen rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor.

   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 2 veckors behandling.

   Om du har tagit för stor mängd av Neurol

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Neurol

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Neurol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar från magtarmkanalen kan uppkomma, såsom illamående och kramper i magen.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

   5. HUR NEUROL SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är 91 mg extrakt av vänderot (Valeriana officinalis, rot). Vid tillverkning av en tablett Neurol åtgår ca 410 mg torkad rot av vänderot.

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, sackaros, talk, flytande spraytorkad glukos, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon, magnesiumstearat, etylcellulosa, akaciagummi, aktivt kol (E 153) och makrogol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Svarta, svagt välvda, dragerade tabletter, diameter ca 8 mm.

   100 tabletter och 200 tabletter i plastburk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Abigo Medical AB

   Ekonomivägen 5

   436 33 Askim

   Tel: 031 – 748 49 50

   Fax: 031 – 68 39 51

   e-post: pharma@abigo.se


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-11-27

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Neurol

  Dragerad tablett 100 styck Burk

  • Varunummer: 390229
  • Tillverkare: Abigo Medical AB

  95 kr

  Jämförpris: 1,90 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/neurol-dragerad-tablett-100-styck-burk-55183/ 55183 Neurol https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/390229s.jpg 95.00 95.00 SEK Neurol InStock Extrakt av vänderot Meny Meny/Sömn, stress & oro Meny/Sömn, stress & oro/Insomningsbesvär Meny/Sömn, stress & oro/Nedstämdhet & oro Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Dragerad tablett 100 styck Burk