Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Merial

   29 avenue Tony Garnier

   F-69007 Lyon

   Frankrike

   Tillverkare:

   Merial

   Laboratorie Porte des Alpes

   Rue de l'Aviation

   F-69800 Saint Priest

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Neocolipor injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Per dos om 2 ml:

   Adhesin F4 (F4ab,F4ac, F4ad), minimum 2,1 SA.U*

   Adhesin F5, minimum 1,7 SA.U*

   Adhesin F6, minimum 1,4 SA.U*

   Adhesin F41, minimum 1,7 SA.U*

   * 1 SA.U: Tillräckig kvantitet för att uppnå en agglutinerande antikroppshalt av 1 log10 hos marsvin.

   Adjuvans:

   Aluminium (som hydroxid) 1,4 mg

   4. INDIKATION(ER)

   Inaktiverat vaccin för minskning av neonatal enterotoxicosis hos smågrisar orsakad av E. Coli-stammar som uttrycker adhesionsmolekyler F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 och F41.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Vaccination kan orsaka lindrig hyperthermi (mindre än 1,5°C under maximalt 24 timmar).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin (suggor och gyltor)

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Vaccinationsprogram, 1 dos (2 ml):

   Grundvaccinering

   Första injektionen: 5-7 veckor före grisning.

   Andra injektionen: 2 veckor före grisning.

   Revaccinering

   1 injektion 2 veckor före varje påföljande grisning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Intramuskulärt i nacken bakom örat.

   Omskakas före administrering.

   Använd sterila sprutor och kanyler. Tillämpa aseptisk teknik vid administrering.

   10. KARENSTIDER

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras och transporteras kallt (2°C – 8°C). Får ej frysas. Ljuskänsligt.

   Hållbarhet öppnad flaska: 3 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Kontrollera att varje spädgris intar tillräcklig mängd kolostrum inom 6 timmar efter födseln, eftersom spädgrisarna får sitt skydd via detta intag.

   Vaccinera endast friska djur.

   Administrera ej med andra läkemedel.

   Data avseende säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat (på samma dag eller vid olika tidpunkt) saknas.

   I fall av oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Tvätta och desinficera händerna efter användning.

   Inga biverkningar har observerats efter administration av dubbel rekommenderad dos.

   Ska inte blandas med annat vaccin.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längreanvänds. Dessa åtgärderna är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   03/2008

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinet innehåller inaktiverade stammar av E. Coli som uttrycker adhesinerna F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 och F41, vilka orsakar neonatal enterotoxikosis hos smågrisar, adsorberade på aluminiumhydroxid. Hos suggor och gyltor inducerar vaccinet specifik serokonversion av vaccinerade djur. Smågrisar immuniseras passivt via kolostrum och mjölk innehållande adhesinspecifika antikroppar.

   Förpackning om 5 doser i 10 ml injektionsflaska (flaska av glas typ I med propp av butylgummi)

   Förpackning om 10 doser i 20 ml injektionsflaska (flaska av glas typ I med propp av butylgummi)

   Förpackning om 25 doser i 50 ml injektionsflaska (flaska av glas typ I med propp av butylgummi)

   Förpackning om 50 doser i 100 ml injektionsflaska (flaska av glas typ I med propp av butylgummi)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För djur - tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Neocolipor vet.

  Injektionsvätska, suspension 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 023952
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  363 kr

  Jämförpris: 7,26 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?