Bild på Miniderm
 • Mjukgörande lotion
 • Läkemedel
 • Fuktighetsbevarande behandling av torr hud. Glycerol 20 %
 • Glycerol är mild för huden och används därför ofta till barn.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Miniderm

   20 % kutanemulsion

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD MINIDERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MINIDERM
   3. HUR DU ANVÄNDER MINIDERM
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR MINIDERM SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD MINIDERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Vad används dåMiniderm för?

   Miniderm används för att behandla torr hud.


   Miniderm innehåller 20 % glycerol i en mjukgörande lotion (kutan emulsion). Glycerol har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MINIDERM

   Använd inte Miniderm:

   - om du är allergisk mot glycerol eller något annat innehållsämne i Miniderm (anges i avsnitt 6).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Miniderm kan användas under graviditet och amnning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Miniderm påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner.

   Miniderm kutan emulsion innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat

   Etyl- och metylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


   3. HUR DU ANVÄNDER MINIDERM

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


   Lotionen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket lotion som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Miniderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (fler än 1 av 100 användare): lokal övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR MINIDERM SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är glycerol 200 mg/g.

   - Övriga innehållsämnen är: hydrogenerad rapsolja, medellångkedjiga triglycerider, hårdfett, dimetikon, glycerolmonostearat 40-55, dokosanol, cetylfosfat, xantangummi, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumcitrat, natriumhydroxid, renat vatten.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende: vit lotion (kutan emulsion)

   Förpackningsstorlekar: Plastflaska (polyeten) med pump, 350 g och 700 g


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige


   Tillverkare

   Medgenix Benelux n.v., Belgien   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-08-22

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Miniderm

  Kutan emulsion 20 % 350 gram Burk

  • Varunummer: 070687
  • Tillverkare: ACO Hud Nordic AB

  199 kr

  Jämförspris: 568,57 kr / kg

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/miniderm-kutan-emulsion-20-procent-350-gram-burk-232925/ 232925 Miniderm https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/070687s.jpg 199.00 199.00 SEK Miniderm OutOfStock Mjukgörande lotion Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Kutan emulsion 20 % 350 gram Burk