Bild på Microcid®
 • Mot svinkoppor
 • Läkemedel
 • Svinkoppor (impetigo) är en bakteriell infektion, ofta runt munnen. Krämen stryks på 2-3 gånger dagligen. Väteperoxid 1 %.
 • Behandla inte längre än 3-4 veckor.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Microcid

   1% kräm
   väteperoxid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information och råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3-4 veckor.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Microcid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Microcid
   3. Hur du använder Microcid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Microcid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Microcid är och vad det används för

   Microcid innehåller väteperoxid, som är bakteriedödande.

   Microcid används vid svinkoppor (impetigo), en bakteriell hudinfektion.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3-4 veckor.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Microcid

   Använd inte Microcid

   om du är allergisk mot väteperoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Undvik kontakt med ögonen!

   Microcid innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

   Andra läkemedel och Microcid

   Undvik samtidig behandling med produkter som innehåller jod eller kaliumpermanganat.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Krämen kan användas vid amning, men bör inte appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

   Microcid innehåller propylenglykol

   Propylenglykol kan ge hudirritation.


   3. Hur du använder Microcid

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Ett tunt lager av Microcid kräm strykes på det infekterade hudområdet. Krämen appliceras 2-3 gånger dagligen, eller efter behov. Behandlingstiden bör inte överstiga 3-4 veckor. Annan behandling enligt läkares föreskrift. Krämen kan lätt tvättas bort med enbart vatten.

   Om du använt för stor mängd av Microcid

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Krämen kan ge upphov till övergående sveda (förekommer hos fler än 1 av 100 användare).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Microcid ska förvaras

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är väteperoxid 1 %.

   - Övriga innehållsämnen är glycerylmonomyristat, glycerylmonolaurat, vattenfri citronsyra, makrogolstearat, natriumedetat, natriumhydroxid, natriumoxalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, propylenglykol, salicylsyra, svavelsyra och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit kräm.

   Förpackningsstorlek: 25g.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bioglan AB

   Box 503 10

   202 13 Malmö


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-06-30


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Microcid®

  Kräm 1 % 25 gram Tub

  • Varunummer: 098267
  • Tillverkare: Bioglan AB

  149 kr

  Jämförpris: 149 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/microcid-kram-1-procent-25-gram-tub-110332/ 110332 Microcid® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/098267s.jpg 149.00 149.00 SEK Microcid InStock Mot svinkoppor Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Hud & hår Speciellt för/Baby & barn/Hud & hår/Hudbesvär Speciellt för/Baby & barn/Hud & hår/Hudbesvär/Svinkoppor Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hudbesvär Meny/Hud & hår/Hudbesvär/Svinkoppor Speciellt för/Krasslig Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 1 % 25 gram Tub