Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   MIANSERIN Mylan

   Tabletter, 10 mg, 30 mg respektive 60 mg

   Användarinformation

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

   Vad innehåller läkemedlet?

   Verksamt ämne: mianserinhydroklorid 10 mg, 30 mg respektive 60 mg.


   Övriga innehållsämnen: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, majsstärkelse, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, makrogol 400, titandioxid (färgämne E 171), talk.

   Hur verkar läkemedlet?

   Orsaken till depressioner är inte helt klarlagd, men man vet att det finns en viss brist på signalsubstanser i hjärnan som behövs för att föra signaler från en nervcell till en annan. Läkemedel mot depressioner hjälper till att normalisera denna brist och har på så sätt effekt på depressionen.

   Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tel. 08-555 227 50

   Fax. 08-555 227 51

   inform@mylan.se

   Vad används läkemedlet för?

   Mianserin Mylan används för att behandla olika former av depression.

   När skall läkemedlet inte användas?

   Mianserin Mylan skall inte användas vid mani (överaktivt tillstånd), eller om du är överkänslig (allergisk) mot mianserinhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen.

   Vid samtidig behandling med MAO-hämmare (t.ex. moklobemid, linezolid)

   Att tänka på innan och när läkemedlet används

   De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Mianserin Mylan påbörjas: nedsatt lever- och njurfunktion, epilepsi.

   Personer som är äldre än 60 år bör också rådgöra med läkare före behandling med Mianserin Mylan.


   Användning hos barn och ungdomar under 18 år

   Mianserin Mylan ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Mianserin Mylan skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.

   De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.


   Om Du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska Du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Depressionen kan återkomma om man slutar att medicinera med Mianserin Mylan alltför tvärt. Risken för detta minskar om dosen istället sänks långsamt. Ändra dock aldrig på dosen annat än på läkares inrådan.


   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

   • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Mianserin Mylan under graviditet.

   Amning

   Okänt om Mianserin Mylan passerar över till modersmjölk. Rådgör därför med läkare, som bedömer om det kan vara aktuellt att avstå från amning.

   Trafikvarning

   Vid behandling med Mianserin Mylan kan reaktionsförmågan nedsättas hos vissa personer. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

   Mianserin Mylan kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa läkemedel. Dessa är:

   - läkemedel mot störningar i hjärtrytmen (kinidin), denna kombination bör undvikas.

   - blodförunnande läkemedel (warfarin), kan kräva en dosanpassning.

   - epilepsiläkemedel (fenytoin, fenobarbital och karbamazepin), samtidig behandling ger lägre plasmanivåer av minaserin.

   - kombination med neuroleptika skall undvikas.

   - andra antidepressiva läkemedel, kan hämma varandras metabolism

   - läkemedel som innehåller linezolid (ett sorts antibiotika)


   Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Alkohol bör undvikas i samband med behandling med Mianserin Mylan.

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


   Vanlig dos för vuxna är 1-3 tabletter à 30 mg per dag. För äldre personer inleds behandlingen vanligen med högst 1 tablett à 30 mg per dag.

   Efter det att behandlingen startat kan det dröja upp till ett par veckor innan man känner sig bättre. Vissa kan till och med känna sig sämre i början. Det är därför mycket viktigt att man följer läkarens ordination och inte avbryter behandlingen eller ändrar dosen annat än på läkarens inrådan. Sedan full effekt uppnåtts behöver man i allmänhet fortsätta behandlingen i 3 månader eller längre.


   Tabletterna bör sväljas hela, eftersom innehållet smakar illa.

   Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

   Kontakta din läkare om du får alltför besvärande biverkningar.

   Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Dåsighet, som vanligen försvinner inom en vecka.


   Mindre vanliga: Viktökning.


   Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1000): Minskat antal vita blodkroppar (bl a agranulocytos, se ”Att tänka på innan och när läkemedlet används”). Lågt blodtryck. Epileptiska kramper, yrsel, svimningar, överaktivt tillstånd (mani). Hudutslag. Störd leverfunktion. Ledbesvär, vätskeansamling i kroppen (ödem), bröstförstoring hos män, myrkrypningar.


   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Tankar på att skada sig själv eller begå självmord.


   Onormala känselförnimelser har rapporterats vid behandling med mianserin.

   Förvaring och hållbarhet

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


   Senaste revision.

   2010-03-26

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mianserin Mylan

  Filmdragerad tablett 60 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 039687
  • Tillverkare: Mylan AB

  202,23 kr

  Jämförpris: 6,74 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?