Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Vétoquinol SA
   Magny Vernois
   F-70200 Lure
   Frankrike

   Tillverkare:
   Vétoquinol SA
   Magny Vernois
   F-70200 Lure
   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Marbocyl Vet. 5 mg, 20 mg respektive 80 mg tabletter. För hund och katt (5 mg). För hund (20 mg och 80 mg). Marbofloxacin.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Marbofloxacin 5 mg, 20 mg och 80 mg:

   Beige brun-fläckiga runda tabletter, delbara i två halvor.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Behandling av infektioner i hud och mjukdelar hos hund och katt orsakade av mikroorganismer känsliga för marbofloxacin.

   Behandling av urinvägsinfektioner hos hund, orsakade mikroorganismer av känsliga för marbofloxacin.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte ges till växande hundar yngre än 8 - 18 månaders ålder, beroende på rasens storlek.

   Skall inte ges till katter som är yngre än 6 månader.

   Skall inte användas tillsammans med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) till hundar med tidigare historia av krampanfall.

   6. BIVERKNINGAR

   Lättare biverkningar såsom kräkningar, allergisk reaktion, ledsmärtor, mjuk avföring, ändrat törstmönster eller övergående hyperaktivitet kan någon gång uppträda. Dessa tecken försvinner spontant efter behandlingen.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Rekommenderad dos är 2 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen till hund och katt. Tabletterna ges direkt i djurets mun eller blandas i fodret.

   Beräkning av dosering:

   Katt och mindre hund: 5 mg (1 tablett) per 2,5 kg kroppsvikt.

   Medelstor hund: 20 mg (1 tablett) per 10 kg kroppsvikt.

   Större hund: 80 mg (1 tablett) per 40 kg kroppsvikt.

   Behandlingstid:

   Hund:

   • Infektioner i hud och mjukdelar behandlas i minst 5 dagar. Beroende på sjukdomsförloppet kan behandlingen förlängas upp till 40 dagar.

   • Urinvägsinfektioner behandlas i minst 10 dagar. Beroende på sjukdomsförloppet kan behandlingen förlängas upp till 28 dagar.

   Katt:

   Vid infektioner i hud eller mjukdelar 3-5 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Inga.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter Utg. Dat.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Det finns ingen tillgänglig information om eventuella skador på retina (ögats näthinna).

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Skall inte användas på hundar och katter med känd överkänslighet mot läkemedel ur gruppen kinoloner.

   Skall inte ges till hanhundar som användes i avel, eftersom någon dokumentation om fertilitet hos hanhundar inte är tillgänglig.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Personer som är överkänsliga för fluorokinoloner (ingår i Marbocyl Vet) skall undvika kontakt med läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare, i synnerhet om det gäller ett barn.

   Andra försiktighetsåtgärder

   Överanvändning av en typ av antibiotikum kan resultera i resistensutveckling i en bakteriestam. Det är viktigt att reservera behandling med fluorokinoloner till tillstånd som gett dåligt resultat eller förväntas ge dåligt resultat med andra antibiotika. Marbocyl Vet. bör endast användas efter känlighetstest.

   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

   Får ej administreras till dräktiga eller digivande djur.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Vid samtidig oraladministration av katjoner (aluminium, kalcium, magnesium, järn), kan den biologiska tillgängligheten hos marbofloxacin reduceras.

   Teofyllindosen ska minskas vid samtidig användning.

   Fluorokinoloner skall ej användas tillsammans med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) till hundar med tidigare historia av krampanfall.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Endast mycket höga doser (över 2000 mg/kg) kan ge akuta förgiftningssymptom i form av neurologiska rubbningar, vilka bör behandlas symptomatiskt.

   Inkompatibiliteter

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2012-04-02

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   5 mg och 20 mg:
   Ask innehållande 10, 20, 30, 40, 50, 100, eller 250 tabletter.

   80 mg:
   Ask innehållande 6, 12, 18, 24, 30, 48, 72, 96, 120, 240, eller 480 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Marbocyl Vet.

  Tablett 20 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 105046
  • Tillverkare: Vetoquinol Scandinavia AB

  167 kr

  Jämförpris: 16,70 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?