Bild på Lunelax®
 • Vid trög och lös mage
 • Läkemedel
 • Ökar tarminnehållets volym och normaliserar tarmfunktionen. Fr. 7 år. Till yngre barn i samråd med vården. Effekt eft. några dagar
 • Måste röras ut med vatten.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lunelax

   Pulver till oral suspension; Pulver till oralsuspension, dospåse
   ispaghulaskal

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lunelax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Lunelax
   3. Hur du tar Lunelax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lunelax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lunelax är och vad det används för

   Lunelax är framställt av ispaghulaskal, ett växtslem som har förmåga att binda vatten. Tarminnehållet får på detta sätt en större volym vilket stimulerar tarmen till ökad rörelse på samma sätt som när man äter fiberrik kost.

   Det ökade vätskeinnehållet ger också en mjukare avföring, vilket underlättar avföringen t ex efter operation.

   Lunelax är inte vanebildande. Lunelax innehåller inte gluten.

   Lunelax är ett volymökande medel (bulkmedel) som normaliserar tarmfunktionen vid både hård och lös avföring.

   Ispaghulaskal som finns i Lunelax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Lunelax

   Använd inte Lunelax

   • vid sväljsvårigheter, passagehinder i mag-tarmkanalen

   • om du är allergisk mot ispaghulaskal eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Du måste röra ut Lunelax med vatten till en dryck. Pulvret får inte tas torrt.

   Om du tidigare haft sväljsvårigheter bör du rådgöra med läkare innan du använder Lunelax.

   Om du är sjukvårdspersonal eller dylikt som under lång tid har iordningställt produkter som innehåller pulver av ispaghulaskal till patienter kan du ha blivit allergisk mot dessa produkter beroende på kontinuerlig inandning av pulvret. Hantera inte produkten om du har bekräftade allergiska symtom.

   Graviditet och amning

   Lunelax kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandling med Lunelax påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

   användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Lunelax

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersoonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Doseringsanvisning

   Vid iordningställande av produkten försök att undvika inandning av pulvret.

   Pulver till oralsuspension

   Vuxna: 1 dos (7,5 ml) utrörd i minst ½-1 glas kallt vatten 3-1 gånger dagligen, dvs i början av behandlingen 1 dos morgon, middag och kväll. Du får 1 dos om du fyller doseringsmåttet upp till översta strecket.

   Efter 1-2 veckors behandling kan du ofta minska till 2 eller 1 gång dagligen.

   Du bör alltid ta en dos på morgonen.

   Vid behandling av känslig tjocktarm (colon irritabile) bör du börja med 1 dos dagligen första veckan för att sedan efter hand öka till 1 dos 3 gånger dagligen.

   Efter ytterligare 1-2 veckors behandling kan du ofta minska doseringen.

   Barn 2-6 år: ½ dos utrörd i minst ½-1 glas kallt vatten morgon och kväll.

   Barn över 6 år: 1 dos utrörd i minst ½-1 glas kallt vatten morgon och kväll.

   Dospåse, pulver till oralsuspension

   Vuxna: Innehållet i 1 dospåse utrört i minst ½-1 glas kallt vatten 3-1 gånger dagligen, dvs i början av behandlingen 1 dospåse morgon, middag och kväll.

   Efter 1-2 veckors behandling kan du ofta minska till 2 eller 1 gång dagligen.

   Du bör alltid ta en dos på morgonen.

   Vid behandling av känslig tjocktarm (colon irritabile) bör du börja med 1 dospåse dagligen första veckan för att sedan efter hand öka till 1 dospåse 3 gånger dagligen.

   Efter ytterligare 1-2 veckors behandling kan du ofta minska doseringen.

   Barn 2-6 år: Hälften av innehållet i 1 dospåse utrört i minst ½-1 glas kallt vatten morgon och kväll.

   Barn över 6 år: Innehållet i 1 dospåse utrört i minst ½-1 glas kallt vatten morgon och kväll.

   Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Du måste röra ut pulvret med ½-1 glas vatten och sedan dricka det omedelbart. Drick därefter ytterligare vätska.

   Om du har tagit för stor mängd av Lunelax

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Lunelax kan i början av behandlingen ge övergående magbesvär så som magknip och gasbildning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): hudutslag, snuva, inflammation i ögats bindhinna.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

   Ispaghulaskal innehåller substanser som orsakar allergiska reaktioner vid oral administrering, kontakt med hud eller, i form av pulver, också genom inhalation. Allergiska symtom kan innebära snuva, röda ögon, andningssvårigheter, hudreaktioner, klåda och i vissa fall anafylaxi (en hastig, allmän allergisk reaktion som kan ledda till livshotande chocktillstånd). Personer som hanterar pulver rutinmässigt är mer benägna att få dessa reaktioner.

   5. Hur Lunelax ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: ispaghulaskal. 1 dos (7,5 ml) pulver innehåller 3,3 g.

   Övriga innehållsämnen: sackarinnatrium (sötningsmedel), riboflavin (färgämne E 101), citronsyra, natriumvätekarbonat, apelsinessens (smakämne), citronessens (smakämne).

   Information lämnas av/Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-04-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lunelax®

  Pulver till oral suspension, dospåse 20 styck Dospåse

  • Varunummer: 143214
  • Tillverkare: Meda AB

  77 kr

  Jämförpris: 3,85 kr / styck

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lunelax-pulver-till-oral-suspension-dospase-20-styck-dospase-51049/ 51049 Lunelax® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/143214s.jpg 77.00 77.00 SEK Lunelax OutOfStock Vid trög och lös mage Meny Meny/Mage Meny/Mage/Gaser, orolig mage & IBS Meny/Mage/Förstoppning Speciellt för Speciellt för/Gravid Speciellt för/Gravid/Förstoppning Verkningssätt Verkningssätt/Volymökande Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Pulver till oral suspension, dospåse 20 styck Dospåse