Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   LOMUDAL G.I.

   20 mg/ml oral lösning, endosbehållare

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR LOMUDAL G.I. OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER LOMUDAL G.I.
   3. HUR DU ANVÄNDER LOMUDAL G.I.
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV LOMUDAL G.I.
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

    

   • Det aktiva innehållsämnet är natriumkromoglikat.

   • Övriga innehållsämnen är renat vatten

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

   1. VAD ÄR LOMUDAL G.I. OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

    

   Verkningssättet är inte klarlagt. Behandlingen kombineras med att de viktigaste födoämnena som orsakar symtom tas bort från kosten.


   Lomudal G.I används vid födoämnesallergi och/eller svårighet att tåla vissa födoämnen.


   2. INNAN DU ANVÄNDER LOMUDAL G.I.

   Använd inte Lomudal G.I.:

   • om du är överkänslig mot natriumkromoglikat eller något av övriga innehållsämnen i Lomudal G.I.

   Graviditet

   Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

   Inga ogynsamma effeket på fostret har påvisats. Rådgör dock med läkare innan du använder Lomudal G.I. under graviditet.

   Amning

   Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel. Går över i modersmjölk, men det finns ingen information som tyder på att ammande kvinnors användning av Lomudal G.I. skulle medföra oönskade effekter på barnet. Rådgör dock med läkare vid med än tillfälligt bruk av Lomudal G.I. under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Man har inte sett att användning av Lomudal G.I. skulle påverka förmågan att köra bil eller hantera maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   3. HUR DU ANVÄNDER LOMUDAL G.I.

    

   Använd alltid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt dig.

   Vanlig dos för vuxna är 10 ml (200 mg) 4 gånger dagligen. Dosen för barn 2-14 år är 5 ml (100 mg) 4 gånger dagligen. Efter det att behandlingen startat kan det dröja upp till ett par veckor innan man känner sig bättre. Det är därför viktigt att följa läkarens ordination och inte avbryta behandlingen eller ändra dosen.


   Bruksanvisning

   Vrid av toppen på endosbehållaren.

   Lomudal G.I. tas direkt i munnen eller kan blandas med vatten eller juice. Tas cirka 15 minuter före måltid och bör även sköljas runt i munnen innan man sväljer, för att undvika eventuellt upptag av allergiframkallande ämnen via munhålans slemhinna.

   Om du använder mera Lomudal G.I. än vad du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Lomudal G.I ha biverkningar.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) biverkningar: illamående, kräkningar, diarré, orolig mage, hudutslag och ledvärk har rapporterats och då framför allt i början av behandlingen.


   Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

   5. FÖRVARING AV LOMUDAL G.I.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen.

   Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-06-25

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lomudal® G.I.

  Oral lösning 20 mg/ml 100 x 10 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 004713
  • Tillverkare: Sanofi AB

  642,44 kr

  Jämförspris: 0,64 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?