Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Användarinformation

   Läkare kan ordinera läkemedlet för annan användning eller med annan dosering än vad som framkommer i informationen. Följ alltid läkarens rekommendationer och anvisningarna på förpackningen.

   Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Läkemedlets namn

   Lomir SRO


   Läkemedelsform

   Depotkapsel, hård


   Läkemedlets styrka

   2,5 mg och 5 mg

   Läkare kan ordinera läkemedlet för annan användning eller med annan dosering än vad som framkommer i informationen. Följ alltid läkarens rekommendationer och anvisningarna på förpackningen.

   Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Läkemedlets namn

   Lomir SRO


   Läkemedelsform

   Depotkapsel, hård


   Läkemedlets styrka

   2,5 mg och 5 mg

   VAD INNEHÅLLER LÄKEMEDLET?

   Verksamt ämne: Isradipin

   Övriga ämnen: Cetylpalmitat, magnesiumstearat, gelatin, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, gelatin, shellack, titandioxid (färgämne E171), järnoxid (färgämne E172).

   HUR VERKAR LÄKEMEDLET?

   Lomir SRO utvidgar blodkärlen i t ex skelettmuskulaturen vilket leder till sänkt blodtryck utan att påverka hjärtats arbete.

   Information lämnas av

   Innehavare av försäljningstillstånd: Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby,
   tel 08-732 32 00

   VAD ANVÄNDS LÄKEMEDLET FÖR?

   Behandling av högt blodtryck.

   NÄR SKA INTE LÄKEMEDLET ANVÄNDAS?

   Vid obehandlad hjärtsvikt.
   Medicinsk chock betingad av hjärtsjukdom.
   Kärlkramp (instabil angina pectoris).
   Under det akuta förloppet av en hjärtinfarkt eller upp till en månad efter hjärtinfarkt.
   Vid överkänslighet (allergi) mot isradipin (det aktiva innehållsämnet), andra läkemedel av samma typ, eller något av övriga innehållsämnen.

   ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR LÄKEMEDLET ANVÄNDS

   De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkaren innan behandling med Lomir SRO påbörjas: förträngning av stora kroppspulsådern, hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt och vid nedsatt leverfunktion.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Lomir SRO under graviditet.

   Amning

   Okänt om Lomir SRO går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkaren före regelbunden användning under amning.

   Trafikvarning

   Eftersom läkemedel av samma typ som Lomir SRO kan ge en lätt yrsel, särskilt i början av behandlingen, bör Du iaktta försiktighet vid bilkörning och vid användande av maskiner.

   Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Kombination med läkemedel sim innehåller rifampicin karbamazepin, fenobarbital och fenytoin bör undvikas. Samtidig användning av läkemedel som innehåller cimetidin kan kräva anpassning av dosen.
   Lomir bör användas med försiktighet i kombination med vissa antibiotika (s k makrolidantibiotika), vissa läkemedel mot virusinfektioner, vissa svampdödande läkemedel och propranolol.

   Drick inte grapefruktjuice när du använder Lomir SRO. Grapefruktjuice kan förändra mängden Lomir SRO i blodet till en nivå som kan vara skadlig.

   HUR SKA DU ANVÄNDA LÄKEMEDLET?

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig. Vanlig dos för vuxna: En kapsel Lomir SRO dagligen (2,5 mg eller 5 mg).

   Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med vätska, och tas i samband med måltid.

   Vad händer om du tagit för stor dos?

   Om Du har fått för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   VILKA BIVERKNINGAR KAN LÄKEMEDLET GE?

   Biverkningarna är oftast övergående och beroende på dosens storlek. Ändra dock aldrig själv den dos som föreskrivits.

   Mycket vanliga (uppkommer hos fler än 1 av 10): Ansiktsrodnad med värmekänsla, perifera ödem, huvudvärk.

   Vanliga (uppkommer hos fler än 1 av 100): Yrsel, trötthet, hjärtklappning, ökad hjärtverksamhet, sjukdomskänsla, andnöd, utslag, symtom från magtrakten, onormalt riklig urinutsöndring..

   Mindre vanliga (uppkommer hos färre än 1 av 100): Förvärrad kärlkramp i hjärtat (angina pectoris), lågt blodtryck, illamående, förstoppning, sömnrubbning, viktökning.

   Sällsynta (uppkommer hos färre än 1 av 1000): Extra hjärtslag, hudklåda, höjd blodsockerhalt, ledvärk, muskelsmärta.

   Mycket sällsynta (uppkommer hos färre än 1 av 10000): Kraftlöshet, minskat antal blodplättar i blodet, minskat antal vita blodkroppar i blodet, blodbrist, rubbning i hjärtrytmen, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtflimmer, kräkningar, tillväxt av tandkött, allergiska hudreaktioner, svettningar, anafylaktisk reaktion, hudsvullnad speciellt i ansiktet och kring fingerleder, enstaka fall av ljusallergi, förhöjda levervärden, leverinflammation, hosta, aptitlöshet, anorexi, ryggsmärta, muskelkramp, ledsmärta, depression, minskad känslighet för retning av sinnesorganen, myrkrypningar, oro, dåsighet, nervositet, synstörningar, dimsyn, svårighet att få erektion, övergående förstoring av bröstkörtlarna och omgivande vävnader hos män.


   Andra biverkningar som rapporterats i sällsynta fall vid behandling med läkemedel av samma typ som Lomir är nässelutslag och förvirring.


   Följande biverkningar har rapporterats efter godkännandet av detta läkemedel: stroke, svimning på grund av plötsligt blodtrycksfall, attacker av övergående stroke-symtom, letargi (ihållande medvetslöshet eller dvala), muntorrhet, förstoppning, diarré, bröstsmärta.


   Om du får svullnad av bl a ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, med andnöd och sväljsvårigheter, sluta ta Lomir SRO och kontakta omedelbart läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Senaste revision.

   2008-05-05

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lomir® SRO®

  Depotkapsel, hård 2,5 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 045609
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  342,68 kr

  Jämförpris: 3,43 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?