Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
    • Källa: Fass.se

      ®Locoid®

      0,1% kräm, salva och kutan lösning

      Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

      - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

      - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

      - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.


      I denna bipacksedel finner du information om:
      1. VAD LOCOID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
      2. INNAN DU ANVÄNDER LOCOID
      3. HUR DU ANVÄNDER LOCOID
      4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
      5. FÖRVARING AV LOCOID
      6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

      Locoid 0,1% kräm, Locoid 0,1% salva och Locoid 0,1% kutan lösning

      Det aktiva innehållsämnet är hydrokortisonbutyrat 1 mg/g.


      Övriga innehållsämnen i

      • Locoid kräm är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumcitrat, propylparahydroxibensoat E 216, butylparahydroxibensoat och renat vatten.

      • Locoid salva är polyetylen och flytande paraffin.

      • Locoid kutan lösning är glycerol, povidon, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumcitrat, isopropylalkohol och renat vatten.

      Innehavare av godkännande för försäljning

      LEO Pharma A/S

      Industriparken 55

      DK-2750 Ballerup

      Danmark


      1. VAD LOCOID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

      Vad används då®Locoid® för?

      Locoid är ett medelstarkt kortisonpreparat (glukokortikoid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.


      Preparatet används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis. Locoid kutan lösning används också vid inflammation i hörselgången (extern otit).


      2. INNAN DU ANVÄNDER LOCOID

      Använd inte ®Locoid®:

      • om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen i Locoid

      • vid acne rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottror och varblåsor i ansiktet)

      • vid utslag kring munnen (peroral dermatit)

      • vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt

      • Locoid kutan lösning skall inte användas om det gått hål på trumhinnan.


      Var särskilt försiktig med ®Locoid®:

      Undvik att få Locoid i ögonen. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem. Känsliga hudområden, t ex armhålor, ljumskar och runt ögonen bör endast behandlas kortvarigt.

      Locoid kan dölja, utlösa eller förvärra en hudinfektion.


      Graviditet

      Risk finns att fostret påverkas. Rådfråga din läkare innan du använder något läkemedel under graviditet.


      Amning

      Okänt om Locoid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av något läkemedel


      Körförmåga och användning av maskiner:

      Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats      3. HUR DU ANVÄNDER LOCOID

      Använd alltid Locoid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker. Vanligt är att Locoid påstrykes tunt 1-2 gånger dagligen. Vid inflammation i hörselgången droppas Locoid kutan lösning i örat enligt läkarens föreskrift.


      Användning av olika läkemedelsformer

      Locoid kräm: vätskande hudsjukdomar

      Locoid salva: torra, fjällande hudsjukdomar

      Locoid kutan lösning: hudsjukdomar i hårbevuxna regioner


      Om du upplever att effekten av Locoid är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.


      4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

      Liksom alla läkemedel kan Locoid ha biverkningar.


      Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar. Risken att läkemedlet påverkar andra delar av kroppen ökar också.


      Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare): Infektioner i huden, knottror, rodnad och varblåsor i ansiktet, allergiska reaktioner.


      Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som t.ex. trötthet, yrsel och illamående), hudförtunning, utvidgning av små blodkärl i huden, vita strimmor i huden, akne, rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas), bristningar i ytliga blodkärl, pigmentförändringar, ökad behåring, hudinflammationer och eksem.


      Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

      5. FÖRVARING AV LOCOID

      Förvaras oåtkomligt för barn.

      Förvaras vid högst 25 °C.

      Locoid kräm skall förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.


      Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

      Locoid kräm och salva: Öppnad tub ska användas inom 6 månader.

      Locoid kutan lösning: Öppnad flaska ska användas inom 8 veckor.

      Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/flaskan öppnas på kartongen.


      Av miljö-och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

      6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


      Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


      LEO Pharma AB

      Box 404

      201 24 Malmö

      Tel: 040-352200

      E-post: info.se@leo-pharma.com


      Särskild information vid behandling av sällskapsdjur:

      Locoid kräm, salva och kutan lösning är också godkänt för behandling av sällskapsdjur. För generell information om preparatets användning samt för de olika beredningsformerna hänvisas till ovanstående information för human förbrukning.


      Locoid ska inte användas om djuret lider av Cushing’s sjukdom. I de fall då djuret kan slicka i sig preparatet måste risken för biverkningar i form av effekt på binjurarna beaktas.

      Undvik att Locoid kommer i ögonen.


      Om du observerar biverkningar, tala om det för din veterinär.


      Denna bipacksedel godkändes senast den

      2017-04-30

    • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

      SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

      FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
      Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

      FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

      Läs mer om att handla på apoteket.se

    Locoid®

    Salva 0,1 % 30 gram Tub

    • Varunummer: 143727
    • Tillverkare: LEO Pharma AB

    62,04 kr

    Jämförspris: 2,07 kr / gram

    Logga in

    Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

    Bara logga in här!

    Finns varan på ditt apotek?

    %name%

    %address%, %region%

    Hämtar lagerstatus...

    %status%

    Markera ett apotek för att spara sökningen.
    Söker...

    Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?