Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Locoid

   0,1% Kutan lösning
   Hydrokortisonbutyrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   Locoid 0,1% kutan lösning

   Det aktiva innehållsämnet är hydrokortisonbutyrat 1 mg/ml.

   Övriga innehållsämnen i

   Locoid kutan lösning är glycerol, povidon, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumcitrat, isopropylalkohol och renat vatten

   Importör/Information lämnas av

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95

   Ompackare

   Dr. Fisher Farma B.V.

   Vijzelweg 32

   8243 PM Lelystad

   Nederländerna

   Tillverkare

   Astellas Pharma-koncernen

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Locoid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid
   3. Hur du använder Locoid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Locoid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Locoid är och vad det används för

   Locoid är ett medelstarkt kortisonpreparat (glukokortoid) som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.

   Preparatet används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis. Locoid kutan lösning används vid inflammation i hörselgången (extern otit).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid

   Använd inte Locoid

   - om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen i Locoid.

   - vid acne rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottror och varblåsor i ansiktet)

   - vid utslag kring munnen (peroral dermatit)

   - vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt

   - Locoid kutan lösning skall inte användas om det gått hål på trumhinnan.

   Varningar och försiktighet

   Undvik att få Locoid i ögonen. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem. Känsliga hudområden, t.ex. armhålor, ljumskar och runt ögonen bör endast behandlas kortvarigt.

   Locoid kan dölja, utlösa eller förvärra hudinfektion.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du använder något läkemedel.

   Okänt om Locoid går över i modersmjölk. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du använder något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.


   3. Hur du använder Locoid

   Använd alltid Locoid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker. Vanlig dos är att Locoid påstrykes tunt 1-2 gånger dagligen. Vid inflammation i hörselgången droppas Locoid kutan lösning i örat enligt läkarens föreskrift.

   Användning av olika läkemedelsformer

   Locoid kräm: vätskande hudsjukdomar

   Locoid salva: torra, fjällande hudsjukdomar

   Locoid kutan lösning: hudsjukdomar i hårbevuxna regioner

   Om du upplever att effekten av Locoid är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Locoid ha biverkningar.

   Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar. risken att läkemedlet påverkar andra delar av kroppen ökar också.

   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare):

   Infektioner i huden, knottror, rodnad och varblåsor i ansiktet, allergiska reaktioner.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som t.ex. trötthet, yrsel och illamående), hudförtunning, utvidning av små blodkärl i huden, vita strimmor i huden, akne, rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas), bristningar i ytliga blodkärl, pigmentförändringar, ökad behåring, hudinflammationer och eksem.

   Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

   5. Hur Locoid ska förvaras

   Förvaras oåtkomligt för barn

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Använd inte detta läkemedel efter utgåmgsdatum på kartongen.

   Locoid kutan lösning: Öppnad flaska ska användas inom 8 veckor.

   Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/flaskan öppnas på kartongen.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


   Denna bipacksedel ändrades senast

   24 augusti 2017


   Övriga informationskällor

   Särskild information vid behandling av sällskapsdjur:

   Locoid kutan lösning är också godkänt för behandling av sällskapsdjur. För generell informtion om preparatets användning samt för de olika beredningsformerna hänvisas till ovanstående information för human förbrukning.

   Locoid ska inte användas om djuret lider av Cushing´s sjukdom. I de fall då djuret kan slicka i sig preparatet måste risken för biverkningar i form av effekt på binjurar beaktas.

   Undvik att Locoid kommer i ögonen.

   Om du observerar biverkningar, tala om det för din veterinär.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Locoid

  Kutan lösning 0,1 % 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 474224
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  122,56 kr

  Jämförpris: 1,23 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?