Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Locobase LPL

   200 mg/g + 45 mg/g kräm
   Propylenglykol/mjölksyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Locobase LPL är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Locobase LPL
   3. Hur du använder Locobase LPL
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Locobase LPL ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Locobase LPL är och vad det används för

   Locobase LPL är en kräm som har vattenbindande och avfjällande egenskaper.


   Locobase LPL används som avfjällande och mjukgörande behandling vid iktyos och vid förtjockad, torr och hård hud.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Locobase LPL

   Använd inte Locobase LPL

   Om du är allergisk (överkänslig) mot mjölksyra, propylenglykol eller mot något av övriga innehållsämnen.

   Varningar och försiktighet

   • Undvik att använda Locobase LPL i hörselgångarna.

   • Undvik att få krämen i ögonen, i öppna sår eller på svårt skadad hud exempelvis brännskadad hud. Om det vid misstag skulle ske, skölj med rikligt med vatten.

   Andra läkemedel och Locobase LPL

   Tala om för din läkare om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Locobase LPL kan användas under graviditet.

   För att barnet inte i onödan ska inta propylenglykol och mjölksyra bör Locobase LPL inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Användning av Locobase LPL påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i Locobase LPL

   Locobase LPL innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) samt metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


   3. Hur du använder Locobase LPL

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Om läkare ej föreskriver annan dosering:

   Vuxna och barn: Krämen påstrykes 1-2 gånger dagligen på den förtjockade, torra och/eller hårda huden, helst omedelbart efter bad eller dusch.


   För bästa utpumpningseffekt stöt burken då och då mot ett fast underlag före användning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Locobase LPL orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   hudirritation i form av värmekänsla och sveda.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   allergiska reaktioner.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Locobase LPL ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC, i skydd mot kyla.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är propylenglykol 200 mg/g och mjölksyra 45 mg/g.

   Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra (E 330), vattenfritt natriumcitrat, metylparahydroxibensoat (E 218) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Locobase LPL är en vit kräm och tillhandahålles i 100 g tub och 490 g plastburk med doseringspump.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Astellas Pharma a/s

   Kajakvej 2

   2770 Kastrup

   Danmark

   Information lämnas av

   Astellas Pharma AB

   Box 21046

   200 21 Malmö

   Tel: 040-650 15 00

   E-post: info.se@astellas.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2012-11-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Locobase LPL

  Kräm 200 mg/g+45 mg/g 490 gram Behållare med dospump

  • Varunummer: 009371
  • Tillverkare: Astellas Pharma AB

  265,22 kr

  Jämförspris: 0,54 kr / gram

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?