Bild på Lhp
 • Väteperoxid
 • Vissa utvärtes läkemedel
 • Antiseptisk kräm som håller rent från bakterier i mindre, ytliga sår som t ex skrubbsår, insektsbett mm
 • Läs bipacksedeln noga före anvädning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   LHP

   1% kräm
   väteperoxid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om såret inte börjat läka inom 2 veckor.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad LHP är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder LHP
   3. Hur du använder LHP
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur LHP ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad LHP är och vad det används för

   LHP är en antiseptisk kräm som håller rent från bakterier i mindre, ytliga sår t.ex. skrubbsår, skavsår, trasiga nagelband, självsprickor, munsår och insektsbett. Därmed motverkas en infektion i såret.

   2. Vad du behöver veta innan du använder LHP

   Använd inte LHP

   - om du är allergisk mot väteperoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Undvik kontakt med ögonen.

   Andra läkemedel och LHP

   Undvik samtidig behandling med produkter som innehåller jod eller kaliumpermanganat. Väteperoxiden i LHP bryts ner av dessa ämnen och LHP blir då verkningslöst.

   Effekten av samtidig behandling med andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

   Graviditet och amning

   Krämen kan användas vid graviditet.

   Krämen kan användas vid amning, men bör inte appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amningen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   LHP har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

   LHP innehåller propylenglykol

   Propylenglykol kan ge hudirritation.


   3. Hur du använder LHP

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Stryk ett tunt lager LHP kräm på såret 1-2 gånger dagligen. Du kan täcka såret med en kompress eller plåster om det behövs. Krämen kan lätt tvättas av med enbart vatten.

   Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor. Har såret inte börjat läka under den tiden, bör du rådfråga sköterska eller läkare.

   Om du använt för stor mängd av LHP

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Krämen kan ge kortvarig sveda.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur LHP ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är väteperoxid. 1 g kräm innehåller 10 mg väteperoxid.

   • Övriga innehållsämnen är glyceryllaurat, glycerylmyristat, vattenfri citronsyra, propylenglykol, makrogolstearat, dinatriumedetat (dihydrat), natriumhydroxid, natriumoxalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, salicylsyra, svavelsyra och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit kräm.

   Förpackningsstorlek: 1 plasttub à 10 g kräm

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bioglan AB

   Box 50310

   202 13 Malmö


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-09-25


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lhp

  Kräm 1 % 10 gram Tub

  • Varunummer: 227207
  • Tillverkare: Bioglan AB

  64 kr

  Jämförpris: 6,40 kr / gram

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lhp-kram-1-procent-10-gram-tub-110360/ 110360 Lhp https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/227207s.jpg 64.00 64.00 SEK Lhp InStock Väteperoxid Meny Meny/Sår, bett & stick Meny/Sår, bett & stick/Sår & förband Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 1 % 10 gram Tub