Webb-pris
Bild på Lamisil®
 • Kräm mot fotsvamp
 • Läkemedel
 • Mot fotsvamp mellan tårna och svamp i ljumsken. Lämplig till torra fötter.Stryks på 1 gång dagl. Behandling i en vecka.Fr. 12 år.
 • Fotsvamp behandlas i 1 vecka, ljumsksvamp i 2 veckor.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Lamisil kräm

   1%
   Terbinafinhydroklorid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom två veckor.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD LAMISIL KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL KRÄM
   3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL KRÄM
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR LAMISIL KRÄM SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD LAMISIL KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Lamisil kräm används för behandling av fotsvamp mellan tårna och svampinfektion i ljumsken (även candida). Krämen kan även ordineras av läkare för annat användningsområde

   Lamisil kräm blockerar en reaktion i svampens ämnesomsättning, vilket gör att svampen dör och infektionen kan läka ut fortare.

   2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL KRÄM

   Använd inte Lamisil kräm

   • om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och i slutet av avsnitt 2).

   Var särskilt försiktig med Lamisil kräm

   Krämen kan irritera ögonen. Om kräm av misstag kommer i kontakt med ögonen skall dessa sköljas med rinnande vatten.

   Lamisil kräm är inte avsedd för behandling av svampinfektion i naglarna. Om du misstänker att du har en svampinfektion i naglarna (t.ex. missfärgning eller förtjockning av nageln), kontakta läkare.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet vid användning under graviditet.

   Amning

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Lamisil kräm under amningstiden annat än på bestämd ordination från läkare. Spädbarn bör inte komma i kontakt med behandlade hudpartier, inklusive brösten.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lamisil har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i Lamisil kräm

   Lamisil kräm innehåller cetylalkohol och stearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL KRÄM

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersional. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos för vuxna och barn från 12 år och uppåt:

   Fotsvamp mellan tårna:

   1 gång dagligen under en vecka.

   Svampinfektion och candida i ljumsken:

   1 gång dagligen under två veckor

   Symtomen försvinner vanligtvis efter några dagar och huden läks helt efter någon tid, men det är viktigt att fullfölja behandlingen för att inte få återfall. Har symtomen inte börjat försvinna inom två veckor efter att behandlingen med Lamisil kräm påbörjats, bör du kontakta din läkare, eftersom dina besvär kan ha orsakats av något annat än svampinfektion.

   Lamisil kräm rekommenderas inte för barn under 12 år utan läkarordination.

   Bruksanvisning

   Rengör och torka angripna områden noggrant innan Lamisil kräm används. Lägg ett tunt lager kräm på och omkring angripen hud och gnid in lätt.

   Tvätta händerna efter behandlingen så att inte krämen av misstag kommer i ögonen.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag. kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Lamisil kräm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. En del kan drabbas av hudrodnad, klåda, hudflagor, smärta, irritation, pigmentsförändringar, skorv eller sveda i de behandlade områdena. Dessa symtom är vanligtvis lindriga men informera ändå din läkare om sådana symtom uppträder eftersom de kan vara tecken på en allergi, framför allt vid utslag, blåsor och nässelfeber.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hudfjällning, klåda

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudskada, skorv, hudförändring, pigmenteringsrubbning, hudrodnad, smärta, irritation och brännande känsla på huden där krämen applicerats.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Torr hud, kontakteksem, eksem.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighet, utslag

   Om du av misstag får krämen i ögonen kan terbinafin verka irriterande på ögonen. I sällsynta fall kan den underliggande svampinfektionen försämras.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR LAMISIL KRÄM SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. 1 g kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid.

   Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, bensylalkohol (konserveringsmedel), sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Krämen är vit.

   Lamisil kräm finns i aluminiumtub invändigt belagd med lack eller i laminerad aluminiumtub med polyeten på insidan, med eller utan aluminiummembran och försluten med skruvlock av polypropylen.

   Lamisil är förpackad i tuber i storlekarna 7,5 g, 15 g och 30 g.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark

   Tel: 020-100579


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-08-12

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lamisil®

  Kräm 1 % 15 gram Tub

  • Varunummer: 069799
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  129 kr

  (Ord. pris 139 kr)

  Jämförpris: 129 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lamisil-kram-1-procent-15-gram-tub-105075/ 105075 Lamisil® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/069799s.jpg 139.00 129.00 SEK Lamisil InStock Kräm mot fotsvamp Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hudbesvär Meny/Hud & hår/Hudbesvär/Utslag i ljumsken Meny/Fotvård Meny/Fotvård/Fotsvamp Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 1 % 15 gram Tub