Webb-pris
Bild på Lamisil® Dermgel
 • Gel mot fotsvamp
 • Läkemedel
 • Mot fotsvamp mellan tårna. Passar till fuktiga fötter. Stryks på 1 gång dagligen Behandling i en vecka. Från 18 år.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Lamisil Dermgel

   1% gel
   Terbinafin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD LAMISIL DERMGEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL DERMGEL
   3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL DERMGEL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR LAMISIL DERMGEL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD LAMISIL DERMGEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Lamisil Dermgel är ett svampmedel som används på huden. Det verkar genom att döda svampen som orsakar hudproblem.

   Lamisil Dermgel är ett svampmedel som används på huden. Det verkar genom att döda svampen som orsakar hudproblem.

   Lamisil Dermgel används för att behandla svampinfektion mellan tårna (tinea pedis).

   Läkare kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde.

   Fråga läkare eller apotekspersonal om råd, innan du använder Lamisil Dermgel, om du är osäker över vad som orsakat din hudinfektion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL DERMGEL

   Använd inte Lamisil Dermgel

   • om du är allergiskmot terbinafin eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och i slutet av avsnitt 2).

   Var särskilt försiktig med Lamisil Dermgel

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamisil Dermgel.

   • Lamisil Dermgel är endast för utvärtes användning. Använd den inte i munnen, svälj den inte.

   • Undvik att gelen kommer i kontakt med huden i ansiktet, ögonen eller skadad hud där alkohol kan irritera huden. Om gelen oavsiktligt kommer i ögonen, skölj noggrant med rinnande vatten. Om obehag kvarstår, kontakta läkare.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Applicera inte andra mediciner eller behandlingar på det drabbade området (inklusive receptfria medel) samtidigt med Lamisil Dermgel.

   Barn och ungdomar under 18 år skall inte använda Lamisil Dermgel.

   Graviditet och amning

   Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn innan du använder detta läkemedel. Lamisil Dermgel ska inte användas under graviditet om det inte är oundvikligt.

   Använd inte Lamisil Dermgel när du ammar. Låt inte spädbarnet komma i kontakt med något behandlat område, inklusive brösten.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Användningen av Lamisil Dermgel påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om något innehållsämne i Lamisil Dermgel

   Lamisil Dermgel innehåller butylhydroxitoluen (E321) som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


   3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL DERMGEL

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade dosen är att använda gelen en gång dagligen på det drabbade området i en vecka enligt anvisningarna nedan om inte läkare föreskrivit annat

   Fotsvamp mellan tårna: använd en gång dagligen under en vecka.

   Hur gelen används

   Vuxna:

   • Rengör och torka det drabbade hudområdet samt det omgivande hudområdet och tvätta sedan dina händer.

   • Avlägsna korken och om det är första gången du använder gelen, använd korkens ända för att perforera tubens mynning.

   • Tryck försiktigt ut en mängd gel som appliceras över hela det drabbade området och det omgivande hudområdet i ett tunt lager.

   • Massera försiktigt in gelen i huden.

   • Tillslut korken på tuben.

   • Tvätta dina händer efter att du använt gelen annars finns det en risk att du sprider infektionen till andra delar av huden eller till andra människor.

   Om du behandlar en infektion i något hudveck på din kropp kan du täcka in det behandlade området med gasbinda, särskilt nattetid. Om du gör det, ta en ny, ren gasbinda varje gång du applicerar gelen.

   Din hud borde bli bättre inom några dagar men det kan ta upp till 4 veckor för huden att förnyas fullständigt.

   Om du inte märker några tecken på förbättring inom en vecka efter att ha använt Lamisil Dermgel, rådgör med läkare eller apotekspersonal.

   Oanvänd gel ska kasseras senast 16 veckor efter första öppnandet.

   Underlätta behandlingen

   Håll det drabbade hudområdet rent genom att tvätta det regelbundet. Klappa huden torr omsorgsfullt men utan att gnugga.

   Försök att inte klia på området även om det kliar. Det kan leda till ytterligare skada och försena läkningsprocessen eller sprida infektionen.

   Eftersom dessa infektioner kan överföras till andra personer, ska du använda egen handduk och egna kläder och inte dela dem med andra. Dessa bör tvättas ofta för att skydda dig från en ny infektion.

   Om du har glömt att ta Lamisil Dermgel

   Om du glömmer att applicera gelen, gör det då genast när du märker det och fortsätt sedan som normalt. Om du märker det vid tiden för ditt nästa behandlingstillfälle, applicera då en normal mängd gel och fortsätt behandlingen som vanligt. Använd gelen enligt anvisningarna. Detta är viktigt, eftersom uteblivna behandlingstillfällen ökar risken för att infektionen återkommer.

   Om du av misstag sväljer läkemedlet

   Om du har råkat svälja detta läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Läkemedlets alkoholhalt måste tas i beaktande.

   Om du av misstag får produkten i ögonen

   Om du av misstag får läkemedlet i ögonen ska du skölja noggrant med rinnande vatten. Om obehagen kvarstår, kontakta läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Lamisil Dermgel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Användare kan vara allergiska mot Lamisil Dermgel vilket förorsakar svullnad och smärta, hudutslag eller nässelfeber. Detta har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare). Om du får något av dessa symptom, sluta använda gelen och kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Fjällning och klåda där gelen använts

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Skador på huden, skorv, hudförändringar, pigmentförändringar, rodnad, brännande känsla, smärta och irritation där gelen använts.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   Torr hud, eksem, förvärrad svampinfektion.

   Om Lamisil Dermgel oavsiktligt kommer i ögonen kan ögonirritation uppträda.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Utslag

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR LAMISIL DERMGEL SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Tillslut tuben efter användning. Oanvänd gel ska kasseras senast 16 veckor efter första öppnandet.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är terbinafin. Ett gram Lamisil Dermgel innehåller 10 mg terbinafin (1% w/w)

   • Övriga innehållsämnen är renat vatten, etanol 96%, isopropylmyristat, polysorbat 20, karbomer, sorbitanlaurat, bensylalkohol, natriumhydroxid, butylhydroxitoluen (E321).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lamisil Dermgel är en vit eller naturvit glansig gel.

   Lamisil Dermgel 1% gel finns tillgänglig i 5 g, 15 g eller 30 g aluminium tub eller laminerad tub med skruvkork.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-09-22

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lamisil® Dermgel

  Gel 1 % 15 gram Tub

  • Varunummer: 096784
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  119 kr

  (Ord. pris 123 kr)

  Jämförpris: 123 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lamisil-dermgel-gel-1-procent-15-gram-tub-203561/ 203561 Lamisil® Dermgel https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/096784s.jpg 123.00 119.00 SEK Lamisil InStock Gel mot fotsvamp Meny Meny/Fotvård Meny/Fotvård/Fotsvamp Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Nyheter Meny/Erbjudanden/Nyheter/Fotvård Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Gel 1 % 15 gram Tub